Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Program Terén

Program umožňuje vytvoření digitálního modelu terénu ze zadaných bodů a vrtů (sond).

Nápověda k programu "Terén" zahrnuje mimo jiné následující oblasti:

  • Zadávání dat v jednotlivých rámech:

Projekt

Základní data

Zeminy

Přiřazení

Body

Hrany

Voda

Vrty

Zemní úpravy

Staveniště

Generace

Bodové stavby

Liniové stavby

Spouštění

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.