Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Ocelová trubka

Pro ocelovou trubku se v dialogovém okně zadává:

  • Název průřezu (defaultně je zadán programem, zaškrtnutím tlačítka "Vlastní" lze volit vlastní název)
  • Koeficient redukce tlaků pod dnem jámy - tento koeficient se používá při výpočtu záporového pažení k redukci tlaků pod dnem stavební jámy - lze jej buď zadat, nebo automaticky dopočítat (pro klasické nezáporové pažení je tento součinitel roven 1,0)
  • Délka úseku l
  • Osová vzdálenost profilů a
  • Součinitel redukce betonu Kc (pro trubky vyplněné betonem)
  • Typ průřezu se vybírá v dialogovém okně "Katalog průřezů" (tlačítko "Katalog")

Zadání parametrů - ocelová trubka

Pro výpočet průřezových charakteristik ocelové trubky vyplněné betonem je ocelový profil převeden na beton.

kde:

Ic

-

moment setrvačnosti betonového průřezu

Ec

-

modul pružnosti betonu

Kc

-

součinitel redukce betonu

Is

-

moment setrvačnosti ocelového průřezu

Es

-

modul pružnosti ocele

Ac

-

plocha betonového průřezu

As

-

plocha ocelového průřezu

a

-

osová vzdálenost pilot

V rámu "Dimenzování" lze provést posouzení únosnosti ocelového, popř. kombinovaného průřezu

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.