0

FIN EC Software

Beton požár

Program pro posouzení požární odolnosti železobetonových průřezů dle EN 1992-1-2 (Eurokód 2). Prvky mohou být namáhány libovolnou kombinací vnitřních sil. Při výpočtu je sestaven prostorový interakční diagram pro zadanou dobu požární odolnosti a vybraný požární detail.

Možnosti zadání programu:

 • Národní přílohy pro Česko, Slovensko, Polsko, Bulharsko
 • Možnost načtení projektu z programu Beton
 • Databáze materiálů a nejběžnějších železobetonových průřezů
 • Různé požární detaily
 • Volba teplotní křivky
 • Výpočet únosnosti Metodou izotermy 500°C nebo Zónovou metodou
 • Možnost importu zatížení z textových souborů
 • Kontroly minimálního krytí, třídy betonu dle prostředí a  konstrukčních opatření dle typu prvku
 • Výpočet únosnosti průřezu v čase mezní požární odolnosti konstrukce
 • Snadná interpretace výsledků za pomoci prostorového interakčního diagramu
 • Podrobné textové a přehledné grafické výstupy

Program může pracovat samostatně nebo jako dimenzační modul v programech Fin 3DFin 2D. Při tomto využití programu je celá konstrukce vymodelována v programech FIN, kde jsou též spočteny deformace a vnitřní síly. Následně jsou tyto údaje předány do programu Beton požár. Tam se provede posouzení prvku včetně případných úprav průřezů či dalších parametrů. Výsledky a upravená data se předají zpět do programů FIN. Touto vzájemnou komunikací lze konstrukce snadno optimalizovat.

Další výhody

15 000 Kč Lokální licence
1 500 Kč Roční Maintenance
 • Program dostupný v balíčcích:
 • Program dostupný v balíčcích:

Výukové materiály

Příbuzné programy

Program Beton požár funguje zcela samostatně, práci lze však zjednodušit propojením s následujícími programy pro výpočet vnitřních sil na prutových konstrukcích:

 • FIN 3D – prostorové prutové konstrukce
 • FIN 2D – prutové konstrukce v rovině

Pro posouzení betonových konstrukcí lze též využít:

 • Betonový výsek - posouzení vodorovných železobetonových konstrukcí
 • Beton – prostorový ohyb obecných železobetonových průřezů

Ukázka výstupu z programu Beton požár

Ukázka grafického výstupu Ukázka textového výstupu

Možnosti výstupů FIN EC

 • Přehledné jednostránkové nebo podrobné textové výstupy
 • Možnost tvorby vlastní struktury dokumentu
 • Hlavička s logem společnosti
 • Tvorba vlastních šablon dokumentů

Nová Edice FIN EC 2024

finec-banner

Novinky a vylepšení

 • Cloud Connection - Ukládání dat do cloudových úložišť
 • Uživatelské filtrování databáze průřezů (Ocel)
 • Vliv normálové síly v přípoji tuhou čelní deskou (Ocelové spoje)

FIN EC šetří čas!

Více názorů

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.

Software nefunguje na mobilních zařízeních. Můžeme vám ale poslat odkaz ke stažení.

Vyzkoušejte si práci s programy

Bez výpočetních omezení a zdarma.