0

GEO5 software

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Společnost Fine s.r.o., se sídlem Praha 6, Závěrka 12/2369, PSČ 16900 („Fine“ nebo „Správce“) může zpracovávat v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“), a na ně navazujícími právními předpisy Vaše osobní údaje.

Toto prohlášení má za cíl objasnit, jakým způsobem nakládáme s osobními údaji našich klientů.

Jaké osobní údaje zpracováváme a proč?

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze k účelům, které Vám sdělujeme při jejich shromáždění. Bez Vašeho souhlasu zpracováváme vaše údaje na základě oprávněného zájmu Správce popř. na základě plnění smlouvy či plnění právní povinnosti Správcem.

Na základě Vašeho souhlasu zpracovává Fine osobní údaje především pro následující účely:

Zakoupení produktu
Pokud se rozhodnete zakoupit naše produkty, je společnost Fine povinna získat vaše osobní či identifikační údaje pro účely vyřízení objednávky a poskytnutí další podpory. Jedná se o Jméno, příjmení, adresu, e-mail, telefonní číslo, účetní a platební údaje (IČO, DIČ). Zaměstnanci správce nemají přístup k údajům o platebních kartách, platbu kartou zajišťuje ČSOB Online Platební brána (IČO:CZ699000761 ). Vaše údaje budeme zpracovávat po dobu deseti let ode dne jejího uskutečnění.

Poskytnutí služeb a podpory
V některých případech je nutné shromažďovat Vaše osobní údaje za účelem poskytování našich služeb nebo podpory. Tyto informace lze shromažďovat slovně, z počítače nebo prostřednictvím elektronické komunikace (včetně komunikace mezi počítačem a námi nebo jinou automatizovanou komunikací). Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu nezbytně nutnou pro vyřízení Vašeho požadavku.

Informace o novinkách (Fine Zpravodaj)
Pokud chcete být informováni o nových produktech, školeních či obchodních nabídkách, je nutné poskytnout nám Váš souhlas se zpracováním osobních údajů (v tomto případě emailové adresy). Fine Zpravodaj je zasílán elektronickou formou na Vámi uvedenou emailovou adresu a to maximálně 4x v jednom kalendářním roce.

Vámi poskytnuté údaje uchováváme do doby, než odvoláte svůj souhlas se zasíláním novinek (maximálně po dobu 5 let).

Z odběru elektronického Zpravodaje se můžete kdykoliv odhlásit nebo zaslat jakýkoliv požadavek na adresu hotline@fine.cz. Stávajícím zákazníkům zasíláme informace týkající se zakoupeného produktu, pokud nepožádají o vyjmutí z této komunikace.

Procházení webu – Cookies
Při pohybu na naší webové prezentaci mohou být jisté informace pasivně shromažďovány (tj. získány, aniž by byly z Vaší strany aktivně poskytnuty) za použití různých technologií (jako například cookies, javascriptové měřicí systémy, zejména Google Analytics, statistiky a heatmaps nástroje Hotjar a standardní logování Vašich HTTP požadavků na straně serveru).

Váš internetový prohlížeč (browser) automaticky předává těmto stránkám některé z uvedených informací, např. URL webového portálu či vyhledávače, který jste právě opustil/a (tzv. Referrer URL), vaši IP adresu, verzi prohlížeče a operačního systému, který Váš počítač momentálně používá, výchozí nastavení jazyka, případně informace o nainstalovaných doplňcích Vašeho prohlížeče. Tyto stránky pro svůj provoz vyžadují ukládání cookies ve vašem prohlížeči. Můžete jej nastavit tak, aby Vás informoval v okamžiku, kdy je cookie zaslána, anebo cookies zcela odmítnout či zakázat, nicméně určité části těchto webových stránek nemusí bez cookies správně fungovat.

Data logovaná při online instalaci software
Některé informace se posílají při aktualizaci resp. online instalaci. Jedná se o anonymizovaná data a slouží ke správě licencí a k diagnostickým účelům. Posílání informací je možné zamezit použitím offline instalace a vypnutím online kontroly aktualizací v nastavení programů.

Sběr osobních dat a jejich zabezpečení

Vaše osobní data získáváme na našich internetových stránkách (vč. e-shopu) přes elektronické formuláře. S Vámi poskytnutými osobními údaji bude nakládáno zodpovědně a v souladu s platnou českou a evropskou legislativou. Veškerá osobní data jsou uložena na zabezpečených serverech.

Pečlivě dbáme na technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození, nebo zničení osobních údajů a to v celém procesu od počátečního vložení Vámi poskytnutých dat, až po konečné vymazání po vypršení souhlasu, smlouvy, ujednání, nebo zákonné lhůty.

Komu mohou být osobní údaje zpřístupněny?

Všechna osobní data jsou používána pro interní potřebu naší společnosti. Osobní údaje, které zpracovávám jako správce i jako zpracovatel, mohu zpřístupňovat výhradně spolupracovníkům a zpracovatelům, kteří vykonávají administrativní a technickou podporu při provozu aplikací potřebných k provozu webu a podpůrných aplikací. Údaje mohou být poskytnuty soudům, orgánům státní správy či orgánům činným v trestním řízení v případě, že takovouto povinnost ukládá zákon nebo je takové poskytnutí nezbytné k plnění povinnosti uložené zákonem.

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Máte-li pochybnosti o tom, že nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány v souladu se zákonem, můžete naší společnost požádat o vysvětlení nebo nápravu závadného stavu, zejména požadovat provedení opravy, doplnění, nebo kompletní odstranění údajů, případně seznámení s údaji, které o vás máme.

Kde může zákazník získat další informace, případně uplatnit svá práva?

Vaše požadavky ohledně zpracování osobních údajů můžete kdykoli zaslat na adresu sídla společnosti Fine s.r.o., se sídlem Praha 6, Závěrka 12/2369, PSČ 16900 nebo e-mailem na adresu hotline@fine.cz. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení společnosti Fine.

Domníváte-li se, že v rámci naší činnosti dochází k neoprávněnému zpracování osobních údajů, můžete se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7).

Změny této politiky ochrany soukromí

V budoucnu si vyhrazujeme právo na základě našeho uvážení přidávat, upravovat nebo odstraňovat části těchto Zásad ochrany osobních údajů, abychom zajistili, že zde uvedené informace poskytují relevantní a přiměřené informace o shromažďování a zpracování Vašich osobních údajů.

Aktualizovanou verzi našich zásad ochrany soukromí vždy naleznete na adrese fine.cz.