0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Program Laboratoř

Program Laboratoř je určen k:

  • zaznamenávání dat laboratorních měření
  • vyhodnocení zaznamenaných dat (dopočtení výsledků, vytvoření grafů)
  • interpretaci laboratorních měření a získaných výsledků (tisk protokolů)

Detailní popis práce s programem Laboratoř naleznete v inženýrských manuálech na našich webových stránkách.

Nápověda k programu "Laboratoř" zahrnuje mimo jiné následující oblasti:

  • Zadávání dat v jednotlivých rámech:

Šablony

Projekt

Vzorky

Zadávané zkoušky

Mimo sadu

Všechny zkoušky

Poznámka: Rámy pro jednotlivé Zadávané zkoušky (např. Zrnitost, Konzistence, Zhutnitelnost...) odpovídají šablonám v nastavené sadě šablon v rámu "Šablony".

  • Teorie k zadávaným zkouškám v programu "Laboratoř":

Laboratorní zkoušky

Polní zkoušky

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.