Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Body

V rámu "Body" se zadávají souřadnice bodů terénu. Hodnoty souřadnic bodů lze zadat dvojím způsobem:

Pomocí tabulky: body se zadávají v tabulce. Tlačítkem "Přidat" se otevře dialogové okno "Nový bod", zadají se souřadnice a tlačítkem "Přidej" se vloží do tabulky. Takto lze zadat libovolný počet bodů a poté tlačítkem "Storno" dialog uzavřít. Tlačítkem "Upravit" a "Odstranit" lze zadané body editovat (v dialogovém okně), nebo mazat (v tabulce lze označit více bodů a najednou je smazat - vybrané body jsou před smazáním označeny na desktopu červeně). Změna se okamžitě vykresluje na desktopu.

Pomocí myši: mód zadávání pomocí myši se určuje stisknutím tlačítek na vodorovné liště. K dispozici jsou tyto módy:

Přidat

  • bod lze zadat kliknutím levého tlačítka myši (maska myši se změní - viz obrázek) na desktop - program poté otevře dialogové okno "Nový bod", ve kterém se lze souřadnice upravit, popřípadě zadat výšku bodu z - tlačítko "OK" potvrdí zadání a přidá bod do tabulky. Vpřípadě, že bod nelze zadat (např. duplicita souřadnic) zobrazí se dialogové okno s upozorněním.    
  • při zadávání je možné využít funkce mřížky

Editovat

  • kliknutím levého tlačítka myši na již existující bod (viz aktivní objekty) se otevře dialogové okno "Editace bodu", ve kterém lze editovat souřadnice (v dialogovém okně lze využít tlačítek "OK+ " a "OK+"),

Odstranit

  • kliknutím levého tlačítka myši na bod se zobrazí dialogové okno, ve kterém je nutné potvrdit smazání vybraného bodu

Vybírat

  • aktivuje režim grafického výběru bodů (typ výběru se nastavuje na liště "Výběry")

Zadávané body lze také importovat ze souborů ve formátech TXT, Atlas DMT, DXF a LandXML. Program umožňuje do rozpracované úlohy (např. v dalších fázích budování) importovat další body a hrany pomocí tlačítka "Import".

Při zadávání bodů program v některých případech provádí automatický dopočet výšky bodu Z. Pro jednu souřadnici X, Y lze zadat pouze jeden bod.

Jestliže je v rámu "Základní data" zvolena možnost zadávání vrstev pomocí "Bodů vrstev", lišta "Body" obsahuje rozbalitelný seznam "Vrstvy". V seznamu se zvolí vrstva, do které budou zadávány body. 

Zobrazení kresby na desktopu lze v jakémkoliv režimu zadávání dat upravovat pomocí nastavení v dialogovém okně "Nastavení kreslení" a pomocí tlačítek na nástrojové liště "Ovládání kresby".

Rám "Body"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.