0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Rozhraní

V rámu "Rozhraní" se zadávají jednotlivá rozhraní zemin. Podrobný popis práce s rozhraními je popsán zde.

Šířku úlohy většinou odhadneme bez větších problémů (je nutné dát pozor hlavně u stabilitních problémů na dostatečné okolí stavby) - velice podstatná je ale i hloubka sítě. Konec sítě je možné si představit jako nestlačitelné podloží. Není-li v daném geologickém profilu nestlačitelné podloží, můžeme předpokládat, že v určité vzdálenosti od zatížení či kontaktu konstrukce s podložím vymizí vnitřní síly a nebude tudíž ani docházet k deformaci. V této vzdálenosti pak zadáme hranice světa úlohy.

Nejsme-li si jisti správným rozsahem úlohy, pak je vhodné se řídit tímto postupem:

  • Nejprve zadáme větší svět s hrubou sítí a spočteme změny napjatosti v masívu.
  • V dalším kroku již upřesníme velikost světa (místa, kde nedošlo k deformacím ani ke změnám napětí můžeme oříznout), znovu vygenerujeme hustší síť a provedeme nový, přesnější výpočet.

Rozhraní můžeme i importovat z ostatních programů systému GEO přes schránku (clipboard).

Program umožňuje import a export rozhraní ve formátu *.DXF. Zadaná rozhraní lze kopírovat v rámci všech 2D programů GEO5 pomocí "Geoschránky".

Rám "Rozhraní"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.