0

GEO5 Software

MKP – Tunel

GEO5 MKP - Tunel je určen k návrhu a analýze tunelů. Obsahuje specializované nástroje pro definici tunelového ostění, systému kotev a oblastí zpevněných tryskovou injektáží. V každé fázi budování je nastaven relaxační faktor, který umožňuje zohlednit 3D efekt vznikající při ražbě.

Tunel je rozšiřující modul programu GEO5 MKP, který slouží k analýze obecných geotechnických úloh.

87 500 Kč Lokální licence
13 125 Kč Roční Maintenance
 • Program dostupný v balíčcích:
 • Program dostupný v balíčcích:

Vlastnosti programu

 • Dvě možnosti, jak modelovat tunelové ostění (1D nosníkové prvky nebo standardní 2D prvky)
 • Možnost snadno vytvořit geometrický model ostění ve speciálním preporcesoru s volitelným využitím externích DXF dat
 • Jednoduché vložení ostění do zemního/hornihového tělesa - korekce topologie a generování sítě jsou plně automatické
 • Libovolné množství fází budování
 • Použití relaxačního faktoru pro zohlednění 3D efektu v průběhu ražby
 • Možnost zavedení kloubově podepřených nosníkových prvků
 • Zavedení zatížení nosníků teplotou
 • Lze uvažovat objemové změny zeminy
 • Lze zohlednit smrštění ostění
 • Analýza sekundárního ostění zatíženého díky degradaci primárního ostění založená na redukci průřezových charakteristik (v případě 1D prvků) nebo materiálových parametrů (v případě 2D prvků)
 • Možnost zavést monitorovací body kdekoliv v modelu
 • Grafická prezentace průběhů vnitřních sil na aktivních částech ostění
 • Automatická tvorba kotev fixujících ostění
 • Možnost zavést kotvy jako oblast se zlepšenými mechanickými vlastnostmi (prokotvené oblasti)

Další výhody

87 500 Kč Lokální licence
13 125 Kč Roční Maintenance
 • Program dostupný v balíčcích:
 • Program dostupný v balíčcích:

Výukové materiály

Moduly programu MKP:

Modul nelze koupit samostatně, musíte mít zakoupen program MKP.

Novinky v GEO5 2024

GEO5 2024
 • Nový program Laboratoř
 • Cloud Connection
 • Hoek-Brown model (FEM)
 • Velkoformátové tiskové výstupy (Stratigrafie)
 • IFC - nové zadávání uživatelských dat

GEO5 šetří Váš čas!

Více názorů

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.

Software nefunguje na mobilních zařízeních. Můžeme vám ale poslat odkaz ke stažení.