Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Posouzení podle stupně bezpečnosti

Při posouzení podle stupně bezpečnosti se počítá přímo hodnota stupně stability SF. Posouzení má tvar:

kde:

Tact

-

posouvající síly na smykové ploše

Tres

-

pasivní síly na smykové ploše

SF

-

spočtený stupeň bezpečnosti

SFs

-

požadovaný stupeň bezpečnosti (zadává se v záložce "Stabilitní výpočty")

Obvyklé hodnoty jsou např. - pro stěny stavebních jam SFs = 1,1 až 1,25, - pro skalní zářezy pozemních komunikací SFs = 1,2 až 1,5 apod.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.