0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Edometrická zkouška

Zkouška slouží ke stanovení edometrického modulu zeminy a dalších charakteristik (koeficient objemové stlačitelnosti mv, index stlačitelnosti Cc,...) postupným přitěžováním v edometru.

Ukázkový protokol edometrické zkoušky

Podoba zadávaných dat a protokolu zkoušky je čistě uživatelská, řídí se zadanou příslušnou šablonou.

Zdroje:

ČSN EN ISO 17892-5

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.