Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Výpočet proudění

Pro uživatele se zakoupeným modulem "Stabilita svahu - výpočet proudění" je dostupná možnost zadání podzemní vody pomocí numerického výpočtu proudění. Výpočet se spouští tlačítkem "Spustit výpočet proudění".

Spuštění numerického výpočtu proudění

Po stisknutí se otevře modul "Stabilita svahu - výpočet proudění", ve kterém je třeba vygenerovat síť KP a zadat další potřebné vstupy:

Výsledkem numerického výpočtu proudění je rozložení pórových tlaků v celé úloze.

Spočtené pórové tlaky v modulu "Stabilita svahu - proudění"

Po stisknutí tlačítka "Ukončit a předat" se pórové tlaky přenesou zpět do programu "Stabilita svahu". Počet izolinií lze upravit pomocí tlačítka "Generovat izolinie".

Přenesené pórové tlaky (počet izolinií - 50)

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.