0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Modul reakce podloží podle ČSN 73 1004 (2020)

Modul reakce podloží pro soudržnou zeminu se počítá podle vzorce:

kde:

Edef

-

modul deformace zeminy [MPa]

d

-

průměr piloty [m]

Pro nesoudržnou zeminu se počítá podle vzorce:

kde:

nh

-

modul horizontální stlačitelnosti [MN/m3]

d

-

průměr piloty [m]

z

-

hloubka daného úseku od původního terénu [m]

Poznámka: pro průměr piloty d > 1,0 m se dosazuje d = 1,0 m

Orientační hodnoty modulu horizontální stlačitelnosti nh pro nesoudržné zeminy:

Zemina

nh [MN/m3]

Relativní ulehlost zeminy ID [-]

0,33

0,50

0,90

Suchý písek a štěrk

Vlhký písek a štěrk

1,5

2,5

7,0

4,5

18,0

11,0

Literatura:

ČSN 73 1004 (červenec 2020)

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.