Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Součinitele vlivu technologie F1 a F2

Součinitel F1 redukuje únosnost piloty na patě a součinitel F2 redukuje únosnost na plášti. Hodnoty se dopočítají podle zvolené technologie nebo se zadají ručně.

Piloty

F1

F2

beraněné prefabrikované nebo ocelové

1,2

2,3

předražené Franki

2,3

3,0

beraněné dřevěné

5,0

5,0

vibrované

2,3

3,2

šroubované na místě betonované

3,0

4,0

šroubované prefabrikované

2,5

4,0

šroubované na místě betonované s dodatečnou injektáží

3,0

3,5

šroubované prefabrikované s dodatečnou injektáží

2,5

3,5

ocelové trubní

1,8

3,5

prováděné průběžným šnekem

3,0

3,8

vrtané nepažené nebo pažené jílovou suspensí

3,5

7,0

vrtané pažené ocelovou výpažnicí

4,0

3,9

root pile

2,2

2,4

strauss pile

4,2

3,9

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.