Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Svislá únosnost - analytické řešení

V rámu "Svislá únosnost" se posuzuje svislá únosnost piloty. V rámu lze provést více výpočtů. Posouzení lze provést pro jednotlivá zatížení, nebo program vyhledá zatížení s maximálním účinkem (lze vybrat v rozbalitelném seznamu). Vzhled rámu se mění podle nastavení typu výpočtu v rámu "Nastavení".

Výpočet je proveden podle teorie zadané v záložce "Piloty". V této záložce se volí i metodika posouzení (EN 1997-1, stupeň bezpečnosti, mezní stavy).

Výpočet svislé únosnosti osamělé piloty analytickým způsobem se provádí pro:

Tlačítko "Podrobně" otevírá dialogové okno, které obsahuje detailní výpis výsledků posouzení.

Výsledky výpočtu se zobrazují v pravé části desktopu. Zobrazení kresby lze měnit v rámu "Nastavení kreslení".

Rám "Svislá únosnost" - výpočet podle klasické teorie

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.