0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Geometrie

V rámu "Geometrie" se stiskem tlačítka volí tvar vyztuženého náspu nebo zdi. Tvar zdi lze editovat buď v rámu vložením hodnot do zadávacích polí, nebo na desktopu pomocí aktivních kót.

U prvního typu geometrie (zeď) lze zadat základ, u ostatních typů (náspy) program umožňuje zadání krytu. Zvolený typ geometrie ovlivňuje vzhled dalších rámů a jejich zadávání (voda, přitížení, vyztužení). Pro jednotlivé typy geometrie jsou dostupná následující posouzení:

Typ geometrie

Posouzení

1

zeď s možností zadání základu

posouzení, dimenzování, únosnost, vnitřní stabilita, únosnost výztuh, globální stabilita, stabilita svahu

2

jednostranný svah

posouzení, únosnost, vnitřní stabilita, globální stabilita, stabilita svahu

3

oboustranný svah

globální stabilita, stabilita svahu

4

jednostranný svah členěný lavičkami

posouzení, únosnost, vnitřní stabilita, globální stabilita, stabilita svahu

5

oboustranný svah členěný lavičkami

globální stabilita, stabilita svahu

Program umožňuje export geometrie konstrukce ve formátu *.DXF.

Rám "Geometrie"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.