Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Geometrie

V rámu "Geometrie" se stiskem tlačítka volí tvar vyztuženého náspu nebo zdi. Tvar zdi lze editovat buď v rámu vložením hodnot do zadávacích polí, nebo na desktopu pomocí aktivních kót.

U prvního typu geometrie (zeď) lze zadat základ, u ostatních typů (náspy) program umožňuje zadání krytu. Zvolený typ geometrie ovlivňuje vzhled dalších rámů a jejich zadávání (voda, přitížení, vyztužení). Pro jednotlivé typy geometrie jsou dostupná následující posouzení:

Typ geometrie

Posouzení

1

zeď s možností zadání základu

posouzení, dimenzování, únosnost, vnitřní stabilita, únosnost výztuh, globální stabilita, stabilita svahu

2

jednostranný svah

posouzení, únosnost, vnitřní stabilita, globální stabilita, stabilita svahu

3

oboustranný svah

globální stabilita, stabilita svahu

4

jednostranný svah členěný lavičkami

posouzení, únosnost, vnitřní stabilita, globální stabilita, stabilita svahu

5

oboustranný svah členěný lavičkami

globální stabilita, stabilita svahu

Program umožňuje export geometrie konstrukce ve formátu *.DXF.

Rám "Geometrie"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.