0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Přitížení vodou

Voda nad terénem je speciální typ přitížení, který modeluje hladinu vody, která nijak nevstupuje do zemního tělesa. To je typické například pro nádrže, které jsou od zeminového prostředí oddělené nepropustnými membránami.

V tomto případě se uvažuje zadaná hladina ve výpočtu stability svahu jako přitížení o velikosti hydrostatického tlaku, které působí kolmo na terén.

Zadané přitížení typu "Voda nad terénem"

Hladina je definovaná pouze jedním bodem o souřadnicích [x, z]. Program pak uvažuje hladinu vody v oblasti, která je ohraničena terénem či okrajem úlohy a protíná zadaný bod.

Pokud je v nádrži jiná kapalina než voda, program umožňuje zadat její objemovou tíhu. V tomto případě program počítá s hydrostatickým tlakem kapaliny o zadané objemové tíze a při výpočtu dle EN1997 používá dílčí koeficient γw.

V místě, kde je voda zadaná jako přitížení, by neměl být uvažován nad terénem standardní vliv vody. V případě, že se toto stane, je zobrazeno upozornění ve výpočtu a výstupním protokolu. Stejně tak program upozorní, pokud se na jednom úseku překrývá více přitížení vodou.

Upozornění na překrývající se hladiny vody ve výpočtu

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.