Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5 Software

MKP – Zemětřesení

GEO5 MKP - Zemětřesení slouží k dynamické analýze geotechnických konstrukcí zatížených otřesy podloží způsobenými zemětřesením. Časový průběh zemětřesení lze zadat buď formou uživatelem definovaného akcelerogramu (záznam zrychlení), nebo automaticky vygenerovat akcelerogram se spektrem odezvy odpovídajícím normovým hodnotám. Výstupem programu je časový vývoj posunutí, napětí, vnitřních sil a ostatních mechanických veličin a jejich maximální dosažené hodnoty. Součástí analýzy je výpočet vlastních tvarů a vlastních frekvencí, které mimo jiné slouží k nastavení materiálového útlumu.

Zemětřesení je rozšiřující modul programu GEO5 MKP, který slouží k analýze obecných geotechnických úloh.

 • Program dostupný v balíčcích:

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.

Vlastnosti programu

 • Materiálové modely:
  • Lineárně elastický model
  • Mohr-Coulombův model
  • Modifikovaný Mohr-Coulombův model
  • Drucker-Prager model
 • Materiálové tlumení
  • Koeficient útlumu
  • Automaticky vypočítané či uživatelsky definované koeficienty Rayleighova útlumu
 • Akcelerogramy
  • Uživatelsky definované záznamy zrychlení
  • Automaticky generované akcelerogramy se spektrem odezvy dle Eurocode 8
 • Okrajové podmínky
  • Pevné okrajové podmínky na spodní hranici modelu pro modely ukončené na rozhraní mezi zeminou a tuhým skalním podloží
  • Absorpční okrajové podmínky na spodní hranici modelu pro modely ukončené uvnitř vrstvy zeminy nebo horniny.
  • Radiační a silové okrajové podmínky na bočních hranicích zohledňující odezvu ve vzdáleném okolí
 • Analýza vlastních tvarů
  • Vlastní tvary a vlastní frekvence kmitání zobrazené uživateli
  • Modální faktor podílu a efektivní modální hmotnost ukazují příspěvek daného tvaru ke vodorovné a svislé složce kmitání
 • Analýzu zemětřesení lze spustit v každé fázi výstavby

Další výhody

Výukové materiály

Novinky v GEO5 2022

GEO5 2022
 • Geotechnický BIM v programech GEO5
 • Nový typ modelování kotev
  (MKP)
 • Analýza únosnosti pilot podle německé normy EA-Pfähle
  (Pilota)
 • Únosnost pilot podle De Beerovy metody podle NBN EN1997-1 ANB
  (Pilota CPT)
 • Znázornění zatížení a pružin
  (Skupina pilot)
 • Slovenská a nizozemská lokalizace

Moduly programu MKP:

Modul nelze koupit samostatně, musíte mít zakoupen program MKP.

GEO5 šetří Váš čas!

Více názorů

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.

Software nefunguje na mobilních zařízeních. Můžeme vám ale poslat odkaz ke stažení.