0

GEO5 Software

MKP – Zemětřesení

GEO5 MKP - Zemětřesení slouží k dynamické analýze geotechnických konstrukcí zatížených otřesy podloží způsobenými zemětřesením. Časový průběh zemětřesení lze zadat buď formou uživatelem definovaného akcelerogramu (záznam zrychlení), nebo automaticky vygenerovat akcelerogram se spektrem odezvy odpovídajícím normovým hodnotám. Výstupem programu je časový vývoj posunutí, napětí, vnitřních sil a ostatních mechanických veličin a jejich maximální dosažené hodnoty. Součástí analýzy je výpočet vlastních tvarů a vlastních frekvencí, které mimo jiné slouží k nastavení materiálového útlumu.

Zemětřesení je rozšiřující modul programu GEO5 MKP, který slouží k analýze obecných geotechnických úloh.

24 375 Kč Lokální licence
3 656 Kč Roční Maintenance
 • Program dostupný v balíčcích:
 • Program dostupný v balíčcích:

Vlastnosti programu

 • Materiálové modely:
 • Materiálové tlumení
  • Koeficient útlumu
  • Automaticky vypočítané či uživatelsky definované koeficienty Rayleighova útlumu
 • Akcelerogramy
  • Uživatelsky definované záznamy zrychlení
  • Automaticky generované akcelerogramy se spektrem odezvy dle Eurocode 8
 • Okrajové podmínky
  • Pevné okrajové podmínky na spodní hranici modelu pro modely ukončené na rozhraní mezi zeminou a tuhým skalním podloží
  • Absorpční okrajové podmínky na spodní hranici modelu pro modely ukončené uvnitř vrstvy zeminy nebo horniny.
  • Radiační a silové okrajové podmínky na bočních hranicích zohledňující odezvu ve vzdáleném okolí
 • Analýza vlastních tvarů
  • Vlastní tvary a vlastní frekvence kmitání zobrazené uživateli
  • Modální faktor podílu a efektivní modální hmotnost ukazují příspěvek daného tvaru ke vodorovné a svislé složce kmitání
 • Analýzu zemětřesení lze spustit v každé fázi výstavby

Další výhody

24 375 Kč Lokální licence
3 656 Kč Roční Maintenance
 • Program dostupný v balíčcích:
 • Program dostupný v balíčcích:

Výukové materiály

Moduly programu MKP:

Modul nelze koupit samostatně, musíte mít zakoupen program MKP.

Novinky v GEO5 2024

GEO5 2024
 • Nový program Laboratoř
 • Cloud Connection
 • Hoek-Brown model (FEM)
 • Velkoformátové tiskové výstupy (Stratigrafie)
 • IFC - nové zadávání uživatelských dat

GEO5 šetří Váš čas!

Více názorů

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.

Software nefunguje na mobilních zařízeních. Můžeme vám ale poslat odkaz ke stažení.