Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Modul reakce podloží podle Matlocka a Reese

Metoda je použitelná pro nesoudržné zeminy. Modul reakce podloží se počítá podle vzorce:

kde:

nh

-

modul horizontální stlačitelnosti [MN/m3]

d

-

průměr piloty [m]

z

hloubka daného úseku od upraveného terénu [m]

Orientační hodnoty modulu horizontální stlačitelnosti nh pro nesoudržné zeminy:

Zemina

- ulehlost

nh [MN/m3]

Suchý písek a štěrk

- kyprý

- středně ulehlý

- ulehlý

1,8 - 2,2

5,5 - 7,0

15,0 - 18,0

Vlhký písek a štěrk

- kyprý

- středně ulehlý

- ulehlý

1,0 - 1,4

3,5 - 4,5

9,0 - 12,0

Literatura:

Reese, L. C. et. Matlock, H.: Non-Dimensional Solutions for Laterally Loaded Piles with Soil Modulus Assumed Proportional to Depth. University of Texas, Austin, 1956.

Reese, L. C. et. Matlock, H.: Generalized Solutions for Laterally Loaded Piles. Journal of the Soil Mechanics and Foundations Division, ASCE 86, No. 5, 1960, pp. 63 - 91.

Reese, L. C. et. Matlock, H.: Foundation analysis of offshore pile-supported structures. Proceedings of the 5th International Conference, ISSMFE, Paris, Vol. 2, 1961, pp. 91-7.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.