Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

FIN EC

Zkušební verze

Vyzkoušejte demoverzi našich programů - zdarma a bez výpočetních omezení.

FIN EC Demoverze

Verze: 2023
Datum: 29.11.2022

Omezení Demoverze:

  1. Neumožňuje ukládat data
  2. Neumožňuje tisk a export výstupního protokolu (pouze náhled)
  3. Všechny výstupy jsou označeny nápisem "Zkušební verze"
Omezení demoverze oproti plné verzi

Lokalizace

Nároky na hardware a software

Demo

Kontaktujte nás, pokud máte zájem o zaslání dema na USB flash disku. Bezplatně Vám je zašleme poštou.

Vyzkoušejte si práci s programy FIN EC

Bez výpočetních omezení a zdarma.