0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Křídla

V rámu "Křídla" se zadává tvar a rozměry mostních křídel. Křídla mohou být buď souměrná, nebo nesouměrná. U nesouměrných se  zadávají zvlášť rozměry pravého a levého křídla. Na obrazovce se vykresluje vždy aktuálně zadávané křídlo - V ostatních rámech se pak vykresluje vždy křídlo levé.

Tloušťky a délky křídel lze také zadat resp. editovat v rámu "Geometrie půdorys".

Průřez spár Křídlo-mostní opěra lze posoudit v rámu "Dimenzování". Průřez je posuzován na namáhání momentem. Křídlo je celé zatíženo aktivním tlakem zeminy za opěrou. V dialogovém okně "Dimenzování" je možno zadat velikost celoplošného přitížení pro stanovení tlaku na křídlo. S přitížením zadaným v rámu "Přitížení" se v tomto případě nepočítá, terén za křídlem je uvažován vždy rovný. Výsledný moment namáhající spáru se získá vynásobením celkové velikosti  tlaku působícího na plochu křídla a rozdílem těžišť výslednice tlaku a spáry.

Délka průřezu pro dimenzování se standardně uvažuje jako výška křídla - lze ale zadat po zvolení volby "Redukovat pro dimenzování" i jinou délku spáry křídlo-opěra.

U prodloužených křídel lze zadat rozměry základu pod křídlem. Tyto výstupky základu jsou ve výpočtu zohledněny tak, že je vypočtena fiktivní šířka základu podle vztahu:

kde:

Acelk

-

celková plocha základu včetně výstupků

S

-

délka základu opěry

dfikt

-

fiktivní šířka základu pro výpočet posouzení

Základ je pak tedy zjednodušeně a přitom na straně bezpečné, uvažován jako obdélníkový.

Rám "Křídla"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.