Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Body terénu

V rámu "Body terénu" se zadávají souřadnice bodů terénu. Přidání bodů se provádí v dialogovém okně "Nové body terénu".

Při zadávání nových bodů terénu na již vygenerovaný model program provádí automatický dopočet výšky bodu Z. Pro jednu souřadnici X, Y lze zadat pouze jeden bod.

Rám "Body terénu"

Model terénu se generuje automaticky vždy po přidání nebo změně libovolného bodu.

Body lze také importovat po stisknutí tlačítka "Import" v různých formátech.

Import dat sice umožňuje importovat prakticky neomezené množství bodů a hran, ale generování modelu s velkým množstvím hran nebo bodů je velice časově náročné a většinou i zbytečné. Nedoporučuje se zejména importovat hrany z vrstevnicových modelů, tam stačí jen jejich body.

V případě, že importovaná data obsahují více než 1000 bodů nebo 100 hran, objeví se dialogové okno pro úpravu importovaných dat. Při zadání redukce vidíme v okně nový počet bodů po redukci - podle toho volíme nejmenší vzájemnou vzdálenost bodů. Program pak průměruje body, které jsou v půdorysu bližší než tato vzdálenost. Pro plynulou práci se doporučuje importovat maximálně 10.000 bodů.

Dialogové okno "Redukce importovaných dat"

Pokud se importují hrany, není možné provést redukci počtu bodů.

Zobrazení kresby na desktopu lze v jakémkoliv režimu zadávání dat upravovat pomocí nastavení v dialogovém okně "Nastavení kreslení" a pomocí tlačítek na nástrojové liště "Ovládání kresby".

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.