0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Parametry Rayleighova útlumu

Pro materiály u kterých uživatel zadal součinitel poměrného útlumu ξ (v rámu "Zeminy") program GEO5 MKP - Zemětřesení vypočte parametry Rayleighova útlumu α a β jedním ze dvou způsobů.

  • Je zadána nejméně tlumená frekvence ωa, která má být tlumena zadaným poměrným útlumem ξ.

  • Jsou zadány dvě frekvence ωa a ωb (ωb > ωa). Obě tyto frekvence jsou tlumeny poměrným útlumem ξ.

Poměrný útlum obecné frekvence omega je pak:

Tento vztah zaručuje, že frekvence v intervalu ωa a ωb jsou tlumeny méně, nežli je zadaný poměrný útlum ξ, zatímco frekvence mimo tento interval jsou tlumeny více.

Která z dvou výše zmíněných variant bude použita nastavuje uživatel v rámu "Výpočet".

Volba frekvencí pro tlumení

Podrobnější informace lze nalézt v teoretickém manuálu na našich webových stránkách.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.