0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Charakteristiky výpočtů sedání

Pro výpočet sedání se v programu používají podle zvolené metody výpočtu následující charakteristiky, které se liší jednak typem zkoušky nutným pro její získání, popř. způsobem vyjádření měřených veličin:

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.