Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Charakteristiky výpočtů sedání

Pro výpočet sedání se v programu používají podle zvolené metody výpočtu následující charakteristiky, které se liší jednak typem zkoušky nutným pro její získání, popř. způsobem vyjádření měřených veličin:

 • Index stlačitelnosti Cc
 • Edometrický modul přetvárnosti Eoed
 • Modul přetvárnosti Edef
 • Součinitel stlačitelnosti C
 • Součinitel stlačitelnosti desítkový C10
 • Číslo pórovitosti e
 • Index opětného stlačení Cr
 • Janbuovy charakteristiky
 • Opravný součinitel m
 • Modifikovaný index stlačitelnosti λ
 • Index sekundární stlačitelnosti Cα
 • Překonsolidační index sekundární stlačitelnosti Cαr

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.