Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Akcelerogram

Modelování účinku zemětřesení v MKP vyžaduje znalost vývoje zrychlení v čase, který se zadává formou akcelerogramu - záznamu časových bodů a souvisejících hodnot okamžitého zrychlení na spodní hranici numerického modelu.

V rámu "Zemětřesení" je možné zadat akcelerogram třemi způsoby:

  1. Vygenerovat syntetický akcelerogram s odpovídajícím spektrem odezvy;
  2. Načíst (importovat) záznam reálného zemětřesení z externího datového souboru;
  3. Vytvořit vlastní akcelerogram bod po bodu.

Akcelerogram je interpretován jako po částech lineární průběh zrychlení. Uživatel by měl zajistit (ověřit), že načtený či jednotlivými body definovaný akcelerogram vyústí v nulovou rychlost podloží na konci záznamu.

U generovaných akcelerogramů tuto podmínku program zajišťuje automaticky.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.