0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Akcelerogram

Modelování účinku zemětřesení v MKP vyžaduje znalost vývoje zrychlení v čase, který se zadává formou akcelerogramu - záznamu časových bodů a souvisejících hodnot okamžitého zrychlení na spodní hranici numerického modelu.

V rámu "Zemětřesení" je možné zadat akcelerogram třemi způsoby:

  1. Vygenerovat syntetický akcelerogram s odpovídajícím spektrem odezvy;
  2. Načíst (importovat) záznam reálného zemětřesení z externího datového souboru;
  3. Vytvořit vlastní akcelerogram bod po bodu.

Akcelerogram je interpretován jako po částech lineární průběh zrychlení. Uživatel by měl zajistit (ověřit), že načtený či jednotlivými body definovaný akcelerogram vyústí v nulovou rychlost podloží na konci záznamu.

U generovaných akcelerogramů tuto podmínku program zajišťuje automaticky.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.