0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Panely

Rám "Panely" obsahuje tabulku s úseky zdi. Panely lze definovat ručně (tlačítkem "Přidat") ale běžně se generují tlačítkem "Generuj" tak, aby pokryly zadaný tvar zdi.

Spodní linie zdi zadaná v rámu "Tvar zdi" reprezentuje tvar terénu - proto se zde definuje hloubka založení zdi v zemině. Program pak generuje zvětšený tvar zdi.

Pro zakřivené zdi je důležitým vstupním údajem referenční řada (na obrázku podbarvena zeleně). Tato řada respektuje zadaný půdorysný tvar křivky (při zadání 3D staničení), případně zadaný poloměr zakřivení (zadaný v panelu). Ostatní řady pak mají geometrii jinou v závislosti na zadaných odskocích.

Rám "Panely"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.