0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Průběh výpočtu

Průběh výpočtu lze sledovat v okně v dolní části obrazovky.

Elastický výpočet má jeden výpočtový krok - po jednom výpočtu obdržíme výsledky. Nelineární výpočet se modeluje postupně - zatížení se postupně přidává v jednotlivých zatěžovacích (výpočtových) krocích. Výpočet proběhne úspěšně, pokud všechny výpočtové kroky zkonvergují a dosáhneme 100% požadovaného zatížení.

Program má standardně nastaveny parametry výpočtu zajišťující dostatečnou přesnost a rychlost výpočtu. Přesto zkušený uživatel může chtít určité parametry změnit, popřípadě otestovat jejich vliv na přesnost výpočtu. Jednotlivé parametry nastavení výpočtu lze měnit v dialogovém okně "Nastavení výpočtu":

  • Parametr Procento dosaženého zatížení vyjadřuje procentuální hodnotu (očekávanou hodnotu) celkového zatížení na konci aktuálního výpočtové kroku v případě úspěšné konvergence.
  • Délka kroku udává aktuální váhový faktor pro stanovení přírůstku zatížení v aktuálním výpočtovém kroku.
  • Parametr Stupeň stability udává očekávanou hodnotu stupně stability v případě úspěšné konvergence pro dané parametry c, φ.

Průběh iterace v rámci daného výpočtového kroku je dán charakterem změny parametrů konvergence. Program postupně zobrazuje tyto parametry:

  • eta - parametr metody Line search
  • chyba normy vektoru posunutí
  • chyba normy vektoru nevyrovnaných sil
  • chyba přírůstku vnitřní energie

Pokud všechny tři chyby jsou menší než požadované tolerance chyb (lze je editovat v okně "Nastavení"), je výpočet pro daný výpočtový krok ukončen.

Tlačítko "Přeruš" umožňuje přerušit výpočet. Výsledky jsou v takovém případě k dispozici pro úroveň zatížení, pro kterou byly jako poslední splněny podmínky konvergence.

Průběh výpočtu

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.