0

GEO5 software

Projektová galerie

Univerzálnost a snadná ovladatelnost našich programů umožňuje využití našich programů při řešení širokého spektra úloh. Představujeme vybrané realizace našich uživatelů. Rovněž se můžete podívat, jak naše programy uživatelé hodnotí.

Metro výstavba trasy C, Praha

Název:
Metro výstavba trasy C
Místo:
Praha – Ládví – Letňany, Česká republika
Realizace:
2002–2007
Zpracovatelé dokumentace:
METROPROJEKT Praha, a. s.,
Ing. Jaroslav Kopečný
Použitý software:
GEO 5 - Pažení návrh
GEO 5 - Pažení posudek
Stavební jáma s pažením Pažená stavební jáma Posudek pažícího návrhu
Praha - Metro C
Praha - Metro C
PDF, 723,88 KB

Stanice Nádraží Veleslavín, Praha

Název:
Stanice Nádraží Veleslavín, Metro V.A, Praha
Místo:
Praha, Česká Republika
Realizace:
2011 - 2014
Zpracovatelé dokumentace:
Metroprojekt Praha a.s.
Ing. Martina Urbánková
Technická specifikace:
Trojlodní stanice
Délka: 100m
Maximální šířka: 22,34m
Maximální výška: 10,25m
Plocha bočního výrubu 70,6m2
Plocha středního výrubu 42,9m2
Použitý software:
GEO 5 - MKP
Portál tunelu MKP - Výsledky analýzy - fáze 18 MKP - Výsledky analýzy - fáze 26
Stanice Nádraží Veleslavín
Stanice Nádraží Veleslavín
PDF, 645,59 KB

Mustla - Estonsko - mostní opěra z bloků Redi-Rock

Název:
Most Mustla
Místo:
Estonsko
Realizace:
2019
Zpracovatelé dokumentace:
Geoman Ltd.
Technická specifikace:
Vyztužená opěrná zeď z bloků Redi-Rock PC
Celková délka konstrukce: 44,5 m
Výška konstrukce (včetně základových bloků): 4,6 m

Redi-Rock PC je řešení založené na standardním segmentovém systému tížných opěrných zdí Redi-Rock, kombinovaných s výztužnými polymerovými výztuhami o šířce 300 mm, které jsou protaženy jednotlivými bloky.
Použitý software:
GEO 5 - Redi-Rock zeď
Dokumenty:
redi-rock-wall-estonia-bridge-abutment.pdf
Redi-Rock PC - opěrná konstrukce vyztužená geomřížkou 3D model konstrukce v programu Redi-Rock Wall Čelní celkový pohled na konstrukci v návrhovém režimu programu Redi-Rock Wall
Project Gallery Leaflet - Mustla Bridge Estonia
Project Gallery Leaflet - Mustla Bridge Estonia
PDF, 1,01 MB

Kanalizační stoka, Slatina, Rumunsko

Název:
Kanalizační stoka - Slatina
Místo:
Slatina, jud. Olt, Rumunsko
Realizace:
2014
Zpracovatelé dokumentace:
Proexrom, Rumunsko
Použitý software:
GEO 5 - Hřebíkovaný svah
Instalace kotev a provedení výrubu zeminy. Aplikace stříkaného betonu. Výsledky výpočtu - průběhy vnitřních sil
Project Gallery Leaflet - Concrete Sewer
Project Gallery Leaflet - Concrete Sewer

Nové spojení, Praha

Název:
Nové spojení Praha
Místo:
Praha hl. n. – Masarykovo n. – Libeň – Vysočany – Holešovice, Česká republika
Realizace:
2004–2010
Zpracovatelé dokumentace:
Ing. Miroslav Šedivý
Použitý software:
GEO 5 - MKP
Pažení z vrtaných pilot s kotvenou převázkou Opěrná zeď Výpočet napětí metodou konečných prvků

VMO Dobrovského, Brno

Název:
Velký městský okruh Brno
Místo:
Silnice I/42 Brno, Česká republika
Realizace:
2002–2005
Zpracovatelé dokumentace:
Ing. Jaroslav Lacina
Použitý software:
GEO 5 - MKP
Portál tunelů Vizualizace stavby po dokončení díla Svislé napětí při výpočtu tunelu

Tunel na křižovatce ulic krále Abdulaziz a Abu Baker

Název:
Tunel na křižovatce ulic krále Abdulaziz a Abu Baker
Místo:
Saudská Arábie
Realizace:
2017-2018
Zpracovatelé dokumentace:
Ing. Al-Hussain Hassan
Technická specifikace:
Délka tunelu: 650 M
Hloubka stavební jámy: 15.0m
Počet řad kotev: 5
Rozestup kotev: 3.0m
Použitý software:
GEO 5 - Pažení posudek
Stavební jáma s kotveným pažením Stavební jáma s kotveným pažením GEO5 - Pažení posudek - Posouzení vnitřní stability

Most “Las Ferias Av”

Název:
Most “Las Ferias Av”
Místo:
Valencia, Venezuela
Realizace:
2015
Zpracovatelé dokumentace:
Sismica C.A. Ing. Edinson Guanchez (Msc, Esp)
Technická specifikace:
Celková délka přemostění = 139 m (4 segmenty)
Maximální délka segmentu = 36 m
Přístupové rampy = 250 m
Celková délka mostu = 389 m
Použitý software:
GEO 5 - Stabilita svahu
GEO 5 - Vyztužené náspy
GEO 5 - Opěra
GEO 5 - Pilota
GEO 5 - Skupina pilot
Dokumenty:
additional-description-and-drawings.pdf
Mostní opěra Přístupová rampa Ověření stability svahu

Podzemní stěny - Priština

Název:
Stavební jáma - kotvené podzemní stěny
Místo:
Priština, Kosovo
Realizace:
2018
Zpracovatelé dokumentace:
"Geotest Engineering", Prishtinë
Dr. Ing. Qani V. Kadiri
Ing. Adrian Kadiri
Technická specifikace:
Hloubka stavební jámy: 19.5m
Tloušťka podzemní stěny: 0.6m
Počet řad kotvení: 5
Vzdálenost (šířka) stěn: 2.5m
Použitý software:
GEO 5 - Stabilita svahu
GEO 5 - Pažení posudek
Dokumenty:
Veškeré dostupné dokumenty
Stavební jáma Kotvené podzemní stěny Posouzení vnitřní stabilty

12 metrů vysoká gabionová stěna - Mexiko

Název:
12 metrů vysoká gabionová stěna
Místo:
Guanajuato, Gto. México
Realizace:
2015
Zpracovatelé dokumentace:
Ing. Pedro J. Villarreal Pinzón Pinzón
TREE CONTACTO S.A. DE C.V.
Použitý software:
GEO 5 - Gabion
Dokumenty:
PDF - GEO5 - Gabion report
Kritická část výstavby gabionové stěny Kritická část výstavby gabionové stěny Obrázek z výstupu GEO5 Gabion

Čistírna odpadních vod - Athienou

Název:
Čistírna odpadních vod - Athienou a související práce
Místo:
Kypr
Realizace:
2015 - 2017
Zpracovatelé dokumentace:
Ioannis Pericleous, MSc, CEng, MIStructE
Technická specifikace:
Projekt čistírny odpadních vod s povrchovým zásobníkem vody o kapacitě 100.000m3 a 3.000m3. Projekt zahrnoval další související stavby, silnice, přečerpávací stanici v 8km vzdálené vesnici Athienou, budovu zavlažovací sítě, atd.
Použitý software:
GEO 5 - Stabilita svahu
GEO 5 - Sedání
-
Digitální model terénu s průzkumnými vrty (zobrazena hladina spodní vody a vrstvy zemin). Posouzení celkové stability vodní nádrže. Výpočet sedání zeminy náspu (hráze) vodní nádrže.

Metro linka 4, Budapešť, Maďarsko

Název:
Metro v Budapešti - linka č. 4, Stanice Keleti - Fáze 1
Místo:
Budapešť, Hungary
Realizace:
2007
Zpracovatelé dokumentace:
Goda Balázs, Honti Imre, Huszka Gábor Főmterv Zrt.
Použitý software:
GEO 5 - Pažení posudek
Rozpěry k zajištění výkopu Obálky vnitřních sil Rozpěry k zajištění výkopu

Projekt založení výškové budovy, Madrid, Španělsko

Název:
Projekt založení výškové budovy “Quinta de los Molinos”
Místo:
Madrid, Španělsko
Realizace:
2004-2005
Zpracovatelé dokumentace:
Daniel Danés Grases
Použitý software:
GEO 5 - MKP
GEO 5 - Hřebíkovaný svah
Pohled na staveniště Pohled na svislou stěnu kotvenou pomocí hřebíků Napětí a deformace za použití programu GEO5 MKP

Vrtané piloty, Brasilia, Brazílie

Název:
Vrtané piloty
Místo:
Brasilia, Brazílie
Realizace:
2003–2005
Zpracovatelé dokumentace:
Renato P. Cunha, MSc, PhD
Použitý software:
GEO 5 - Pažení návrh
GEO 5 - Pažení posudek
Pažená konstrukce tvořená piloty Pažená konstrukce tvořená piloty 2 Pažení stavební jámy – zadání kotvení

Stabilizace břehu, Ostrowo, Polsko

Název:
Stabilizace břehu (gabionový val) – Jastrzębia góra - Ostrowo
Místo:
Jastrzębia Góra – Ostrowo, Polsko
Realizace:
2012
Zpracovatelé dokumentace:
INGEO Sp. z o.o.
Dr. Ing. Marcin Blockus
Použitý software:
GEO 5 - Gabion
Dokumenty:
GEO5 - report
Stabilizace břehu Výpočet konstrukce - report Posouzení stability - report

Výšková budova, Istanbul, Turecko

Název:
Výšková budova
Místo:
Istanbul, Turecko
Realizace:
2007
Zpracovatelé dokumentace:
NYS Project Consultancy and Constracting Co.
Ing. Yavuz Seymen
Použitý software:
GEO 5 - Pažení návrh
GEO 5 - Pažení posudek
Čelní pohled na patrové pažení z vrtaných mikropilot s kotvenou převázkou Levá strana stavební jámy s pažením Posudek pažícího návrhu

Budova společnosti Soyak, Istanbul, Turecko

Název:
Výšková budova spol. Soyak
Místo:
Istanbul, Turecko
Realizace:
2011-2012
Zpracovatelé dokumentace:
NYS Project Consultancy and Constracting Co.
Technická specifikace:
Hloubka stavební jámy: 32,5 m
Množství pilot: 10.700 m
Celková délka kotev: 71.000 m
Vytěžená zemina: 205.000 m3
Použitý software:
GEO 5 - Pažení posudek
Pilotová stěna Detail rozpěr Zadání podpor v programu Pažení posudek

Přehrada Kanianka, Slovensko

Název:
Přehrada Kanianka
Místo:
obec Kanianka, Slovenská republika
Realizace:
2004
Zpracovatelé dokumentace:
Posudek zhotovil Ing. Andrej Kasana
Použitý software:
GEO 5 - Stabilita svahu
GEO 5 - MKP
Regulační výpusť Hráz přehrady Výpočet napětí metodou konečných prvků

Podchod pro pěší, Gdaňsk, Polsko

Název:
Podchod pro pěší v Gdaňsku
Místo:
Gdaňsk, Polsko
Realizace:
2013
Zpracovatelé dokumentace:
INGEO Sp. z o.o.
Dr. Ing. Marcin Blockus
Použitý software:
GEO 5 - MKP – Tunel
Podchod pro pěší a cyklisty Podchod pro pěší - MKP výstupní dokument Podchod pro pěší - MKP výstupní dokument 2

Q22

Název:
Q22
Místo:
Varšava, Polsko
Realizace:
2013 - 2016
Zpracovatelé dokumentace:
Buro Happold Polska Sp. z o.o.
Maciej Sobotkowski, MSc. Eng.
Zbigniew Czajewski, MSc. Eng.
Technická specifikace:
155 m vysoká kancelářská budova s 5 podzemními patry. Hloubka stavební jámy přes 20m.
Použitý software:
GEO 5 - Pažení posudek
Celkový pohled na staveniště. Pažící rozpěry. GEO5 - Pažení posudek - zadání rozpěr.

Opěrná stěna Redirock, Newport, USA

Název:
Sanville memorial public works facility
Místo:
Newport, USA
Realizace:
2008
Zpracovatelé dokumentace:
Souhegan Valley Engineering Inc.
New Hampshire, Newport USA
Použitý software:
-
Opěrná stěna Celkový pohled na konstrukci opěrné stěny Posouzení zdi

Nákupní centrum, Antalya, Turecko

Název:
Nákupní centrum
Místo:
Antalya, Turecko
Realizace:
2009-2010
Zpracovatelé dokumentace:
NYS Project Consultancy and Constracting Co.
Technická specifikace:
Hloubka stavební jámy: 24 m
Hloubka pilot: 18 m
Délka kotev: 108 m
Použitý software:
GEO 5 - Pažení posudek
Pohled na patrové pažení z vrtaných pilot s kotvenou převázkou Stavební jáma s pažením Posudek pažícího návrhu

Zajištění strmého svahu, Tenerife Norte, Španělsko

Název:
Zajištění strmého svahu pomocí hřebíkování
Místo:
Valle Colino, Tenerife Norte, Španělsko
Realizace:
2006
Zpracovatelé dokumentace:
Francisco Javier Cruz García
Použitý software:
GEO 5 - Hřebíkovaný svah
Stěna ze stříkaného betonu Výpočet vnitřní a celkové vnější stability za použití programů GEO5 Výsledky výpočtu - průběhy vnitřních sil

Přehrada Tesáre, Slovensko

Název:
Přehrada Tesáre
Místo:
obec Tesáre, Slovenská republika
Realizace:
2004
Zpracovatelé dokumentace:
Posudek zhotovil Ing. Andrej Kasana
Použitý software:
GEO 5 - Stabilita svahu
GEO 5 - MKP
Stavidlo hráze Přehradní hráz Posouzení stability svahu

Odvětrávání tunelu, Lérida, Španělsko

Název:
Odvětrávání tunelu pro vysokorychlostní vlak AVE
Místo:
Avenue Once de Septiembre, Lérida, Španělsko
Realizace:
2008
Zpracovatelé dokumentace:
Ignacio Zuloaga
Použitý software:
GEO 5 - MKP
Výrub tunelu Výpočet geostatického napětí Celkové sedání

Vodárna Hosterwitz, Drážďany, Německo

Název:
Vodárna Hosterwitz
Místo:
Drážďany - Hosterwitz, Německo
Realizace:
2012
Zpracovatelé dokumentace:
G.E.O.S. Ingenieurgesellschaft mbH
Gewerbepark "Schwarze Kiefern", 09581 Freiberg
Dipl. – Ing. Juraj Ortuta, Dipl. – Ing. Andreas Köhler
Technická specifikace:
Posouzení bezpečnosti komplexu budov při plánovaném zvýšení protipovodňové ochrany vodárny Hosterwitz.
Použitý software:
GEO 5 - MKP
Vodárenský komplex Hosterwitz Geotechnický model Výpočet deformace podloží pod základy budov

Newry, Ireland - Dominikánský kostel

Název:
Newry, Ireland - Dominikánský kostel
Místo:
Newry, Sverní Irsko
Realizace:
2017
Zpracovatelé dokumentace:
Geoman Ltd.
Liam K.D.
Technická specifikace:
Terénní úpravy pomocí opěrných zdí z prefabrikovaných dílců MacWall
Výška zdí: od 1,8m do 3,6m
Celkový počet zdí: 5
Použitý software:
GEO 5 - Stabilita svahu
GEO 5 - Vyztužené náspy
Dokumenty:
PDF - Doplňující informace k projektu (detailní popis, fotografie, výkresová dokumentace)
Stabilizace svahu pomocí opěrných zdí Opěrné zdi Stabilita svahu - Opěrné zdi - Zatížení terénem

El Cerrillo Park Comenar Viejo, Spain

Název:
El Cerrillo Park Comenar Viejo
Místo:
Madrid, Španělsko
Realizace:
2019
Zpracovatelé dokumentace:
Geoman Ltd.
Dodavatel Redi-Rock: Memorial Parks
Technická specifikace:
Zesílená opěrná zeď pomocí systému Redi-Rock
Délka celé konstrukce: 70,2m
Max. výška: 5,02 m

Použitý software:
GEO 5 - Stabilita svahu
GEO 5 - Prefabrikovaná zeď
Celkový pohled na konstrukci opěrné zdi systému Redi-Rock Posouzení zdi v programu GEO5 Prefabrikovaná zeď - posun a překlopení Posouzení v programu GEO5 Stabilita svahu

Brantham, Suffolk - Vyztužené svahy

Název:
Brantham, Suffolk - Vyztužené svahy
Místo:
Brantham, Suffolk, Spojené Království
Realizace:
2021
Zpracovatelé dokumentace:
Kenneth Knox,
Stabilisure Ltd.
Technická specifikace:
Dva 5,3 m vysoké vyztužené svahy se systémem Rootlok.
Počet řad zemních hřebíků: 7
Vzdálenost hřebů: přibližně 80cm
Celková délka konstrukce vyztuženého svahu: 70m
Použitý software:
GEO 5 - Stabilita svahu
GEO 5 - Vyztužené náspy
Dokumenty:
PDF - Doplňující informace k projektu (detailní popis, fotografie, výkresová dokumentace)
Stabilzace svahu pomocí zemních hřebů Konstrukce vyztuženého svahu systému Rootlok - vaky se zeminou Posouzení svahu v programu GEO5 Stabilita svahu

Allenton, Derby, UK - Ecocrib opěrná stěna

Název:
Allenton, Derby, UK - Ecocrib opěrná stěna
Místo:
Allenton, Derby, UK
Realizace:
2020
Zpracovatelé dokumentace:
William Morrow (Geoman Ltd.)
Instalace / dodavatel materiálu: PC Construction
Technická specifikace:
Opěrná zeď systému Ecocrib - konstrukce ze 100% recyklovaného plastového polymeru.
Maximální výška opěrné konstrukce: 4.1m
Celková délka: 50m
Použitý software:
GEO 5 - Stabilita svahu
GEO 5 - Prefabrikovaná zeď
Dokumenty:
PDF - Doplňující informace k projektu (detailní popis, fotografie, výkresová dokumentace)
Opěrná konstrukce z polymerových lamel Opěrná konstrukce z polymerových lamel Posouzení stability svahu v pogramu GEO5 Stabilita svahu

Lawley Village Phase 10, Telford, UK

Název:
Lawley Village Phase 10, Telford
Místo:
Lawley Village, Telford
Realizace:
2021
Zpracovatelé dokumentace:
Kenneth Knox
Geoman Ltd.
Technická specifikace:
Výška vyztuženého svahu: až 6 m
Celková délka svahu: 300m
Technologie stabilizace svahu: Rootlok - vaky se zeminou
Použitý software:
GEO 5 - Stabilita svahu
GEO 5 - Vyztužené náspy
Dokumenty:
PDF - Doplňující informace k projektu (detailní popis, fotografie, výkresová dokumentace)
Instalace jednotlivých vrstev zemních vaků s vložením geo výztuže a zásypu Celkový pohled na staveniště Návrh konstrukce v programu GEO5 Vyztužené náspy

Výstavba Světového Obchodního Centra ve městě Asunción

Název:
Výstavba Světového Obchodního Centra ve městě Asunción
Místo:
Asunción - Paraguay
Realizace:
2012
Zpracovatelé dokumentace:
Ing. Augusto J. Leoni
Technická specifikace:
Pilotová stěna s nepředpjatými (pasivními) kotvami.
Hloubka stavební jámy: 16m
Průměr pilot: 0,23 m
Rozestup pilot: 0,90 m
Počet řad kotev: 5
Vzdálenost mezi kotvami: 2,50 m
Použitý software:
GEO 5 - Stabilita svahu
GEO 5 - Pažení posudek
Stavební jáma s pilotovou stěnou

Rozšíření obchodního centra Shopping del Sol

Název:
Rozšíření obchodního centra Shopping del Sol
Místo:
Asunción - Paraguay
Realizace:
2014
Zpracovatelé dokumentace:
Ing. Augusto J. Leoni
Technická specifikace:
Pilotová stěna s předpjatými (aktivními) kotvami.
Hloubka stavební jámy: od 14 do 18 m
Průměr pilot: 0,23 m
Rozestup pilot: 0,90 m
Počet řad kotev: 5
Vzdálenost mezi kotvami: různá - variabilní
Použitý software:
GEO 5 - Stabilita svahu
GEO 5 - Pažení posudek
Stavební jáma s pilotovou stěnou

Bytový dům Eminent

Název:
Bytový dům Eminent
Místo:
Asunción - Paraguay
Realizace:
2015
Zpracovatelé dokumentace:
Ing. Augusto J. Leoni
Technická specifikace:
Pilotová stěna s předpjatými (aktivními) kotvami.
Hloubka stavební jámy: 14 m
Průměr pilot: 0,23 m
Rozestup pilot: 0,90 m
Počet řad kotev: 5
Vzdálenost mezi kotvami: různá - variabilní
Použitý software:
GEO 5 - Stabilita svahu
GEO 5 - Pažení posudek
Stavební jáma s pilotovou stěnou Návrh pažení v programu GEO5 Pažení posudek Vnitřní síly

Parkoviště Paseo del Bajo před budovou Casa Rosada

Název:
Parkoviště Paseo del Bajo před budovou Casa Rosada
Místo:
Argentina - Buenos Aires
Realizace:
2019
Technická specifikace:
Stavební jáma v těsné blízkosti více jak 100 let staré kanalizace. Pažení ve vzdálenosti pouhých 6 metrů od hrany kanalizace. Hloubka stavební jámy: 10,5 m
Počet řad kotev: 4
Vzdálenost mezi kotvami: 2.50 m
Použitý software:
GEO 5 - MKP
GEO 5 - Pažení posudek
Stavební jáma - pažení Kotvená pažící stěna v těsné blízkosti historické kanalizace - GEO5 program MKP

Stabilizace svahu pomocí tří řad stabilizačních pilot

Název:
Stabilizace svahu pomocí tří řad stabilizačních pilot
Místo:
Jiangsu Province, China
Realizace:
2016
Zpracovatelé dokumentace:
Geological Engineering Investigation of Jiangsu Province
Technická specifikace:
Tři samostatné řady stabilizačních pilot: Průměr pilot: 1m, 1m, 1,5m Hloubka pilot: 9m, 11m, 15m Šířka stabilizační pilotové stěny: 19m, 27m, 33m Délka stabilizované části svahu: cca 120m
Použitý software:
GEO 5 - Stabilita svahu
GEO 5 - Stabilizační pilota
Dokumenty:
Output protocol from the GEO5 Slope Stability program
Staveniště - svah Návrh stabilizační piloty v programu GEO Stabilizační pilota Celkové posouzení stability svahu v programu GEO5 Stabilita svahu

Shanghe Hanghu East stanice - Opěrné zdi

Název:
Shanghe Hanghu East stanice - Opěrné zdi
Místo:
Zhejiang Province, China
Realizace:
2014 - 2016
Zpracovatelé dokumentace:
China Railway Siyuan Survey and Design Group Co., Ltd.
Technická specifikace:
Opěrná železobetonová zeď založená na pilotách a vyztužené náspy u železničního koridoru. Hloubka základových pilot: 18,5m Výška vyztužené opěrné zdi: 4,6m Výška vyztuženého náspu: 4,6m Počet řad geo-výztuh: 4 Délka výztuh: 4m
Použitý software:
GEO 5 - Vyztužené náspy
GEO 5 - Úhlová zeď
GEO 5 - Pilota
Dokumenty:
Output protocol from the GEO5 Cantilever wall and MSE wall program
Celkový pohled na železniční koridor s bočními opěrnými konstrukcemi z důvodu stabilizace svahů Dimenzace opěrné zdi v programu GEO5 Úhlová zeď Vnitřní stabilita vyztuženého náspu v programu GEO5 Vyztužené náspy

Niuzhaishan Tunel

Název:
Niuzhaishan Tunel
Místo:
Provincie Fujian, Čína
Realizace:
2012 - 2014
Zpracovatelé dokumentace:
Geological Engineering Investigation of Fujian Province
Technická specifikace:
Tunel Niuzhaishan v celkové délce 1,697 m.
Dvouobloukový dálniční tunel překlenutý nad čtyřmi dopravními pruhy v každém směru.
Šířka výrubu tubusu: 32 m.
Výška výrubu tubusu: 22,5 m.
Použitý software:
GEO 5 - MKP
GEO 5 - MKP – Tunel
GEO 5 - Stratigrafie
Dokumenty:
Niuzhaishan Tunel - Čína - výstupní dokument
Tunelový portál - podpůrný deštník z mikropilot - zahájení ražby Posouzení v programu GEO5 MKP Model podloží v programu Stratigrafie (Terén)

Výstavba dálnice S7 - Polsko

Název:
Výstavba dálnice S7 - Koszwały-Nowy Dwór Gdański
Místo:
Polsko
Realizace:
2018
Zpracovatelé dokumentace:
INGEO Sp. z o.o.
Dr. Ing. Marcin Blockus
Technická specifikace:
Stabilizace podloží dálnice pomocí skupiny pilot.
Průměr pilot: 0,40m
Počet pilot v celkové délce díla: 186000
Použitý software:
GEO 5 - MKP
Dokumenty:
poland-subsoil-stabilization-expressway.pdf
Odstranění nesoudržné zeminy. Piloty (hlavy pilot) + geovýztuhy a zahrnutí soudržnou zeminou Skupina pilot - hlavy pilot

Vyzkoušejte si práci s programy GEO5

Aktivujte si zdarma 14denní zkušební verzi bez výpočetních omezení.