Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Stabilita

Program při výpočtu stability redukuje zadané hodnoty úhlu vnitřního tření a soudržnosti zemin a hledá okamžik, kdy dojde k zplastizování konstrukce a její nestabilitě. Výsledkem výpočtu je pak stupeň stability, který odpovídá klasickým stabilitním metodám.

Pro výpočet stability je nutné mít materiálový model všech zemin Mohr-Coulomb, Drucker-Prager nebo modifikovaný Mohr-Coulomb a šesti-uzlové prvky. Standardní parametry výpočtu stupně stability lze měnit v dialogovém okně "Nastavení výpočtu".

Program v módu stabilita umožňuje výstup pouze deformací  (ve směru Z a X) a přetvoření (celkového resp. plastického). Deformace konstrukce odpovídá stavu výpočtu pro redukované parametry zemin - nemá tedy se skutečnou deformací nic společného - podává obraz chování celého svahu resp. konstrukce v okamžiku porušení.

Velice vhodným výstupem u výpočtu stability jsou vektory posunů a ekvivalentní plastické deformace. Plastické deformace ukazují tvar a velikost plastických deformací (v tomto případě smykové plochy).

Program dále umožňuje posoudit svah v souladu s teorií mezních stavů resp. podle EN1997-1, návrhový přístup 3. V okně zadáme součinitele redukce úhlu vnitřního tření zeminy γM,ϕ a součinitele redukce efektivní soudržnosti zeminy γM,c, které redukují všechny vstupní parametry zemin. Pokud redukci zavedeme v souladu s EN 1997 (γM,ϕ = 1,25, γM,c = 1,25), je svah vyhovující pro FS = 1.0.

Rám "Stabilita"

Ekvivalentní plastické  přetvoření - smyková plocha

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.