Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Přidání a editace typu výztuhy

Dialogové okno "Nový typ výztuhy (Editace typu výztuhy, Vsunutý typ výztuhy)" obsahuje následující části:

Výrobní řada a typ výztuhy

  • z rozbalitelného seznamu lze vybrat výrobní řadu výztuh a pro ní typ výztuhy z databáze, příp. umožňuje zadat vlastní "uživatelský" typ výztuhy

Krátkodobá charakteristická pevnost

Výpočet dlouhodobé pevnosti

  • z rozbalitelného seznamu lze vybrat způsob výpočtu dlouhodobé pevnosti: "zadat redukční součinitele" (přímé zadání součinitelů), "dopočítat redukční součinitele" (součinitele jsou dopočteny podle zvolené životnosti výztuhy, Ph zeminy a velikosti zrn) nebo "zadat pevnost" (zadává se již zredukovaná dlouhodobá pevnost)

Redukční součinitele

  • hodnoty součinitelů redukujících krátkodobou tahovou pevnost výztuhy - mohou být přímo zadány nebo dopočteny podle zvolených možností z rozbalitelných seznamů (životnost, chemismus, velikost zrn)

Celkový součinitel nejistoty modelu

  • zadává se hodnota součinitele redukujícího krátkodobou pevnost výztuhy

Dlouhodobá návrhová pevnost

Únosnost na usmyknutí

  • "Součinitel přímého posunutí po výztuze" lze zadat přímo nebo dopočítat podle typu zeminy

Únosnost na vytržení

  • "Součinitel interakce zeminy a geovýztuhy" lze zadat přímo nebo dopočítat podle typu zeminy

Únosnost spoje

  • lze zadat přímo nebo dopočítat v závislosti na velikosti normálové síly mezi bloky: Rcon=Rcon,min+N.tanα ≤ Rcon,max

Tlačítko "Uživatelský katalog" v dolní části okna otevírá dialogové okno "Uživatelský katalog".

Dialogové okno "Nový typ výztuhy"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.