0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Přidání a editace typu výztuhy

Dialogové okno "Nový typ výztuhy (Editace typu výztuhy, Vsunutý typ výztuhy)" obsahuje následující části:

Výrobní řada a typ výztuhy

  • z rozbalitelného seznamu lze vybrat výrobní řadu výztuh a pro ní typ výztuhy z databáze, příp. umožňuje zadat vlastní "uživatelský" typ výztuhy

Krátkodobá charakteristická pevnost

Výpočet dlouhodobé pevnosti

  • z rozbalitelného seznamu lze vybrat způsob výpočtu dlouhodobé pevnosti: "zadat redukční součinitele" (přímé zadání součinitelů), "dopočítat redukční součinitele" (součinitele jsou dopočteny podle zvolené životnosti výztuhy, Ph zeminy a velikosti zrn) nebo "zadat pevnost" (zadává se již zredukovaná dlouhodobá pevnost)

Redukční součinitele

  • hodnoty součinitelů redukujících krátkodobou tahovou pevnost výztuhy - mohou být přímo zadány nebo dopočteny podle zvolených možností z rozbalitelných seznamů (životnost, chemismus, velikost zrn)

Celkový součinitel nejistoty modelu

  • zadává se hodnota součinitele redukujícího krátkodobou pevnost výztuhy

Dlouhodobá návrhová pevnost

Únosnost na usmyknutí

  • "Součinitel přímého posunutí po výztuze" lze zadat přímo nebo dopočítat podle typu zeminy

Únosnost na vytržení

  • "Součinitel interakce zeminy a geovýztuhy" lze zadat přímo nebo dopočítat podle typu zeminy

Únosnost spoje

  • lze zadat přímo nebo dopočítat v závislosti na velikosti normálové síly mezi bloky: Rcon=Rcon,min+N.tanα ≤ Rcon,max

Tlačítko "Uživatelský katalog" v dolní části okna otevírá dialogové okno "Uživatelský katalog".

Dialogové okno "Nový typ výztuhy"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.