0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Součinitele prostředí

Součinitele prostředí γc1, γc2 jsou určeny na základě následující tabulky dle typu zeminy a poměru délky a výšky základu L/H:

Zeminy

Součinitel γc1

Součinitel γc2 pro tuhé základy s poměrem L/H:

4 a více

1,5 a méně

Hrubozrnné

1,4

1,2

1,4

Jemnozrnné písky

1,3

1,1

1,3

Jílovité písky

1,25

1,0

1,2

Jílovité písky - saturované

1,1

1,0

1,2

Jíly s indexem konzistence IL 0,25

1,25

1,0

1,1

Jíly (0,25 < IL 0,5)

1,2

1,0

1,0

Jíly (IL > 0,5)

1,1

1,0

1,0

Poznámky:

1. Pro základy s nízkou tuhostí by měl být součinitel γc2 roven jedné.

2. Pro mezilehlé hodnoty L/H je součinitel γc2 interpolován.

3. Pro sypké písky by měly být součinitele γc1 a γc2 rovné jedné.

Součinitel prostředí γc je určen na základě následující tabulky dle typu zeminy/horniny:

Typ zemin:

Písky

1,0

Jílovité písky

0,9

Jíly

0,85

Typ hornin:

Zdravé horniny

1,0

Navětralé horniny

0,9

Zcela zvětralé horniny

0,8

Literatura:

SP22.13330.2016.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.