0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Zadávání zkoušek

Rámy zadávání jednotlivých laboratorních zkoušek odpovídají definovaným šablonám ve vybrané sadě šablon.

Každý rám obsahuje tabulku se zadanými zkouškami. Zkoušky mohou být přidány ručně tlačítkem "Přidat textově" nebo importovány pomocí tlačítka "Import".

Zkoušky se zadávají v dialogovém okně "Nová zkouška" - podoba zadávaných dat je zcela uživatelská, řídí se šablonou zkoušky ze zvolené "Sady šablon", která se upravuje v rámu "Šablony". Tam lze také upravit podobu náhledů v pravé a levé části desktopu.

Pro každou zkoušku by měl být definovaný vzorek, na kterém se zkouška provádí.

Všechny zadané zkoušky je možné zobrazit v rámu "Všechny zkoušky".

Rám zadávaní zkoušky - zde příklad zkoušky Zrnitosti

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.