0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Přidání nového Nastavení

Program obsahuje poměrně velké množství základních Nastavení pro jednotlivé země a postupy výpočtu. Přesto je velice pravděpodobné, že většina uživatelů bude potřebovat tato Nastavení upravit a vytvořit vlastní uživatelská Nastavení.

Nastavení může být platné pro všechny programy GEO, resp. jen pro aktuální program. (přepíná se v pravém horním rohu okna).

Stisknutím tlačítka "Přidat do správce" se otevře dialogové okno, ve kterém je zobrazeno aktuální Nastavení programu:

 • pokud je aktuální nastavení "Zadáno pro aktuální úlohu", otevře se v okno v režimu pro spuštěný program,
 • pokud je aktuální nastavení vybráno ze Seznamu nastavení, otevře se kopie tohoto Nastavení se stejnou platností.

Po editaci dat a zadání jména nového Nastavení se toto Nastavení uloží do "Správce nastavení" pomocí tlačítka "Přidej" a lze ho vybírat v "Seznamu Nastavení výpočtu".

Uživatelská Nastavení je vhodné vytvářet například:

1) podle zemí a norem

 • nastavení pro Boguto
 • nastavení pro Borito
 • nastavení pro Borito, mostní konstrukce

2) podle investora

 • nastavení pro dálnice
 • nastavení pro železnice
 • nastavení pro občanské stavby

3) podle metod výpočtu

 • výpočet podle Mazindraniho
 • výpočet podle Coulomba

4) individuálně

 • moje nastavení výpočtu
 • Petrovo nastavení výpočtu

Cílem je vytvořit "Seznam Nastavení výpočtu" tak, aby se uživatel nemusel o zadání způsobů výpočtu a součinitelů již starat. Vytvořená nastavení lze "Exportovat" a předat dál v rámci firmy nebo i jiným uživatelům. V případě jejich širší platnosti tato Nastavení firma FINE zaimplementuje do předdefinovaných Nastavení, která jsou dostupná pro všechny uživatele GEO5.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.