0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Skupina pilot

Při zadávání skupiny pilot se zadává tuhost konstrukce. Podle tuhosti konstrukce se pak provádí celkový výpočet a posouzení konstrukce. Základním předpokladem je, že u tuhé konstrukce sedají všechny piloty stejně, u poddajné každá samostatně. Při výpočtu podle NEN6743 se v tomto rámu zadává též způsob provádění CPT.

Pro tuhé i netuhé konstrukce je možné zadání rozmístění pilot pomocí jejich souřadnic. V tomto případě se zadávají souřadnice každé piloty (v souřadném systému x, y) a zatížení působící na každou zadávanou pilotu. Pokud je v rámu "Nastavení" nastavena možnost "Uvažovat vliv negativního plášťového tření", pak lze rámu "HPV + NSF" zadávat také přitížení povrchu. Přidání zadávané piloty se provádí v dialogovém okně "Nová pilota".

Rám "Skupina pilot" - zadání rozmístění pilot pomocí souřadnic

V případě, že uživatel nezadává souřadnice rozmístění pilot, zadávají se parametry pilot přímo v rámu "Konstrukce". Při volbě tuhé konstrukce je možné zadat počet pilot pod konstrukcí (piloty jsou pak rovnoměrně rozmístěny).

Rám "Skupina pilot"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.