Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Skupina pilot

Při zadávání skupiny pilot se zadává tuhost konstrukce. Podle tuhosti konstrukce se pak provádí celkový výpočet a posouzení konstrukce. Základním předpokladem je, že u tuhé konstrukce sedají všechny piloty stejně, u poddajné každá samostatně. Při výpočtu podle NEN6743 se v tomto rámu zadává též způsob provádění CPT.

Pro tuhé i netuhé konstrukce je možné zadání rozmístění pilot pomocí jejich souřadnic. V tomto případě se zadávají souřadnice každé piloty (v souřadném systému x, y) a zatížení působící na každou zadávanou pilotu. Pokud je v rámu "Nastavení" nastavena možnost "Uvažovat vliv negativního plášťového tření", pak lze rámu "HPV + NSF" zadávat také přitížení povrchu. Přidání zadávané piloty se provádí v dialogovém okně "Nová pilota".

Rám "Skupina pilot" - zadání rozmístění pilot pomocí souřadnic

V případě, že uživatel nezadává souřadnice rozmístění pilot, zadávají se parametry pilot přímo v rámu "Konstrukce". Při volbě tuhé konstrukce je možné zadat počet pilot pod konstrukcí (piloty jsou pak rovnoměrně rozmístěny).

Rám "Skupina pilot"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.