0

GEO5 software

Sedání konstrukcí

Sednutí základů

Sednutí základových konstrukcí je řešeno v rámci specializovaných programů pro plošné a hlubinné zakládání:

GEO5 Software - Sednutí základových konstrukcí

Sedání terénu

Výpočet sedání podloží např. pod násypem nebo přitížením lze analyticky řešit v programu Sedání. V tomto programu lze také provést 1D výpočet konsolidace.

Pro složitější úlohy lze k výpočtu sednutí přistoupit i numericky. K tomu slouží program MKP, kde lze vymodelovat libovolné zadání včetně cyklického zatěžování. S rozšiřujícím modulem MKP Konsolidace lze řešit numericky i konsolidační výpočty s vertikálním i horizontálním odtokem vody.

GEO5 Software - Výpočet sedání terénu pod náspem nebo vlivem přitížení.

Sednutí za pažící konstrukcí

Po deformaci pažící konstrukce do stavební jámy dochází k sednutí terénu za pažením. Tento výpočet lze provést v programu Pažení posudek.

GEO5 Software - Sednutí terénu za pažením.

Sedání nad tunelem

Výpočet tzv. poklesové kotliny lze provést v programu Výrub včetně posouzení vlivu sedání na poruchy horní zástavby. Poklesovou kotlinu lze stanovit i numericky v programu MKP, který je hlavním programem pro výpočet tunelů.

GEO5 Software - Pokles terénu vlivem výrubu tunelu s posouzením poruch a vlivu na horní stavby.

GEO5 šetří Váš čas!

Více názorů

Vyzkoušejte si práci s programy GEO5

Aktivujte si zdarma 14denní zkušební verzi bez výpočetních omezení.