Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5

Sedání konstrukcí

GEO5 obsahuje nejen specializované programy pro výpočet sedání a konsolidace,
ale sednutí konstrukce lze vyšetřovat i u všech programů pro výpočty základů.

Programy na výpočet sedání a konsolidace

Pro výpočet sedání terénu od přitížení nebo pod budovaným náspem je určen program Sedání. Umožňuje také výpočet konsolidace analytickou metodou (Terzhagi).

Sedání lze také počítat metodou konečných prvků v programu MKP . Modul MKP – Konsolidace pak umožňuje výpočet sedání v čase.

Sedání a natočení plošného základu je řešeno v programu Patky .

Úvod do patky      Úvod do piloty CPT

Sedání resp. zatěžovací křivku pilot lze počítat v programech Pilota , Pilota CPT , Skupina pilot.

Pro výpočet sednutí terénu a rizika poškození budov nad budovaným tunelem je určen program Výrub.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.

Software nefunguje na mobilních zařízeních. Můžeme vám ale poslat odkaz ke stažení.

Potřebujete více informací?

Získejte okamžitě cenovou kalkulaci v našem Obchodě nebo nás kontaktujte.