Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5 software

Sedání konstrukcí

GEO5 obsahuje nejen specializované programy pro výpočet sedání a konsolidace,
ale sednutí konstrukce lze vyšetřovat i u všech programů pro výpočty základů.

Programy na výpočet sedání a konsolidace

Pro výpočet sedání terénu od přitížení nebo pod budovaným náspem je určen program Sedání. Umožňuje také výpočet konsolidace analytickou metodou (Terzhagi).

Sedání lze také počítat metodou konečných prvků v programu MKP . Modul MKP – Konsolidace pak umožňuje výpočet sedání v čase.

Sedání a natočení plošného základu je řešeno v programu Patky .

Sedání resp. zatěžovací křivku pilot lze počítat v programech Pilota , Pilota CPT , Skupina pilot.

Pro výpočet sednutí terénu a rizika poškození budov nad budovaným tunelem je určen program Výrub.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.

Software nefunguje na mobilních zařízeních. Můžeme vám ale poslat odkaz ke stažení.

GEO5 šetří Váš čas!

Více názorů

Potřebujete více informací?

Získejte okamžitě cenovou kalkulaci v našem Obchodě nebo nás kontaktujte.