0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Posouzení

V rámu "Posouzení" jsou zobrazeny výsledky výpočtu. Pro posouzení vnější stability se vytvoří fiktivní konstrukce (zeď), která je poté dále posuzována na překlopení a posunutí. Fiktivní zeď je tvořena lícem konstrukce a křivkou, která ohraničuje koncové body geovýztuh. Fiktivní konstrukce je zatížena aktivním zemním tlakem. Postup vlastního posouzení zdi je popsán v teoretické části nápovědy.

Vzhled rámu se mění podle zvolené metodiky posouzení:

Pro jednu zadanou úlohu lze provést více výpočtů. Síly jsou zobrazeny na desktopu a aktualizují se okamžitě při jakékoliv změně dat. V pravé části rámu se zobrazuje výsledek posouzení fiktivní zdi na překlopení a posunutí. Tlačítko "Podrobně" otevírá dialogové okno, které obsahuje detailní výpis výsledků posouzení.

Zobrazení kresby lze měnit v rámu "Nastavení kreslení".

Rám "Posouzení"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.