0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Modul reakce podloží

V rozbalovacím seznamu zadáváme způsob výpočtu modulu reakce podloží - podle zvolené varianty se pak charakteristiky zemin nutné pro jeho výpočet zadávají v rámu "Zeminy".

Při volbě "Zadat průběhem" se v rámu zobrazí tabulka, ve které se zadají hodnoty modulu reakce podloží podél piloty.

Rám "Modul reakce podloží"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.