Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Posouzení excentricity základu

Posouzení excentricity základu se provádí pro výpočet 1. MS (únosnost základu) a 2. MS (sedání základu).

Při výpočtu program provede posouzení pro následující případy:

  • maximální excentricita ve směru délky patky: ex ≤ ealw
  • maximální excentricita ve směru šířky patky: ey ≤ ealw
  • maximální prostorová excentricita: et ≤ ealw

Hodnota maximální dovolené excentricity základu ealw se zadává v rámu "Nastavení" v záložce "Patky".

Velikost prostorové excentricity et se určí podle vztahu:

kde:

ex

-

maximální excentricita ve směru délky patky

ey

-

maximální excentricita ve směru šířky patky

Pro určení efektivní plochy mimostředně zatíženého základu je postup výpočtu excentricit popsán zde.

Pro plošný základ na skalním podloží, resp. pro založení na betonové desce je v některých případech nutné použít jiné hodnoty mezních excentricit.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.