Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Metoda Décourt-Quaresma

Celková svislá únosnost piloty je určená vztahem:

kde:

Rc

-

celková únosnost piloty

Rb

-

únosnost paty piloty

Rs

-

únosnost na plášti piloty

Únosnost paty piloty:

kde:

α

-

součinitel únosnosti paty

Kdq

-

parametr zeminy

N

-

průměrný počet úderů v patě

Ab

-

plocha paty

Únosnost na plášti piloty:

kde:

βi

-

součinitel únosnosti pláště v i-té vrstvě

Ni

-

průměrný počet úderů v i-té vrstvě

As,i

-

plocha pláště v i-té vrstvě

Literatura:

Cintra J.C.A., Aoki N. : Fundações por Estacas Projeto Geotécnico, Oficina de Textos, 2010, ISBN 978-85-7975-004-5

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.