Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Data zkoušek

Data která chceme zadávat u jednotlivých zkoušek a tisknout v protokolech se definují v dialogovém okně "Úprava šablony dat zkoušek".

V levé části dialogového okna jsou zobrazena všechna data, která šablona obsahuje. A to:

 • fixní - lze měnit a upravovat, ale nelze mazat (jsou označena čtvercem a určují je tvůrci programu)
 • uživatelské - lze upravovat i mazat (jsou označena prázdným kolečkem a zadávají je uživatelé)

Datové typy v šabloně

Datové typy mají přiřazené další symboly (zámek, domeček, zeměkoule). Jejich význam je podrobně vysvětlen v uživatelském manuálu č.44 - Úprava dat šablony a výstupního protokolu.

V dialogovém okně "Nový datový typ" (zobrazí se tlačítkem "Přidat") můžeme přidat nový datový typ pro danou šablonu. Nejprve volíme zdroj dat - lze použít:

 • Globální datové typy - datové typy již používané v základních šablonách, které jsou součástí programu "Stratigrafie"
 • Uživatelské datové typy - datové typy používané v uživatelských šablonách
 • Založit nový datový typ - můžeme definovat vlastní datový typ

Vždy je výhodné používat již zavedené datové typy. Definujeme-li například novou šablonu a chceme přidat položku "Vrtací stroj", je vždy lepší najít položku v globální knihovně - v tomto případě "Vrtací souprava". Popis můžeme upravit při tvorbě šablony - ale příslušná data (zde jméno stroje) obsažená v jiných šablonách nebo importovaná z různých již definovaných formátů se budou do tohoto datového typu automaticky načítat.

Výběr datového typu do šablony

Lze definovat data různých typů:

 • text
 • datum, čas
 • výčet
 • číslo - zde se definují i jednotky, které jsou při změně systému jednotek automaticky přepočteny
 • tabulky - buď obecné nebo s povinným údajem hloubky, mocnosti vrstvy nebo rozmezí od-do
 • skupina - vytvoří záložku s daty ve skupině

Takto definovaná uživatelská data zkoušky se pak zadávají u konkrétní zkoušky v rámu "Zkoušky". Globální typy lze podle potřeby měnit a upravovat (název, značky a jednotky) nelze ale změnit typ např. text na tabulku. Pokud nějaký typ chybí, lze ho přidat vybráním z předpřipravené nebo uživatelské databáze. Pokud se požadovaný typ v databázi nenachází, lze ho vytvořit. Nově vytvořený typ je automaticky uložen do uživatelské databáze.

Pro přehlednost lze data zařadit do skupin (vytvořením datového typu Skupina), které určují záložky u zadávání konkrétní zkoušky.

Využití editačních skupin v rámu "Zkoušky"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.