Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Výpočet tlaků

V záložce se zadávají parametry pro výpočet zemních tlaků:

  • Výpočet aktivního tlaku (Caquot, Coulomb (ČSN 730037), Müller-Breslau (DIN 4085), Mazindrani (Rankine), Absi)
  • Výpočet pasivního tlaku (Caquot-Kerisel (ČSN 730037), Coulomb, Müller-Breslau, Sokolovski (DIN 4085), Mazindrani (Rankine), Absi)
  • Metoda výpočtu (závislé tlaky, JGJ 120-2012)
  • Výpočet zemětřesení (Mononobe-Okabe, Arango, JTJ 004-89, JTS 146-2012, SL 203-97)
  • Modul reakce podloží (standardní, zadat, presiometr PMT, dilatometr DMT, CUR 166, čínské normy). Standardní nastavení obsahuje doporučené mezinárodní metody pro výpočet modulu reakce podloží (v rámu "Modul Kh" pro program "Pažení posudek") - ostatní metody zde uvedené jsou využívany pouze v konkrétních zemích.
  • Tvar zemního klínu (počítat šikmý, uvažovat vždy svislý)
  • Redukovat modul reakce podloží pro záporové pažení - tato funkce se používá pouze v programech "Pažení posudek" a "Stabilizační pilota", kdy při výpočtu záporového pažení program automaticky redukuje hodnoty modulu reakce podloží.
  • Sednutí terénu (nezadáno, trojúhelníková metoda, indexová metoda, parabolická metoda, DG/TJ08-61-2010) - pouze pro program "Pažení posudek"
  • Metodika posouzení (stupeň bezpečnosti, mezní stavy, výpočet podle EN 1997, výpočet podle LRFD, výpočet podle čínských norem)
  • Návrhové situace se zadávají pro všechny metodiky posouzení.

Dialogové okno "Nové nastavení" - záložka "Výpočet tlaků"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.