0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Vliv technologie piloty

Součinitel technologie fb ovlivňuje únosnost na patě piloty. Jeho hodnota se dopočítá podle zvolené technologie, nebo ho může uživatel zadat ručně.

Technologie piloty

fb [-]

Vrtané piloty

2,50

CFA

2,50

Beraněné piloty

3,00

Součinitel technologie fs ovlivňuje únosnost na plášti piloty. Jeho hodnota se dopočítá podle materiálu piloty, nebo ho může uživatel zadat ručně.

Materiál piloty

fs [-]

beton

1,00

dřevo

1,00

prefabeton

0,90

ocel

0,80

Součinitel bočního tlaku Ks se dopočítá podle technologie piloty, nebo ho může uživatel zadat ručně.

Technologie piloty

Ks [-]

Vrtané piloty

0,75

CFA

0,75

Beraněné piloty

1,00

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.