0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Vliv seismických účinků

Program umožňuje počítat účinky zemětřesení pomocí dvou proměnných - faktoru vodorovné akcelerace Kh a faktoru svislé akcelerace Kv.

Faktor akcelerace je bezrozměrné číslo, které udává seismické zrychlení podílem tíhového zrychlení.  Vliv zemětřesení se zavádí seismickou silou S, která je rovna součinu koeficientu akcelerace a tíhy tělesa, na které seismické účinku působí (tj. horninový blok). Pro uvažování působení seismických účinků jen ve vodorovném směru je seismická síla dána následujícím vztahem:

kde:

Kh

-

koeficient vodorovné akcelerace

W

-

tíha horninového tělesa

Seismická síla působí vždy v těžišti horninového tělesa. Většinou se uvažuje jen působení seismických účinků ve vodorovném směru, nicméně program umožňuje zadat i svislý směr působení (pomocí faktoru svislé akcelerace Kv), poté se účinky obou směrů sčítají.

Stupeň M-C-S

Vodorovné zrychlení

Faktor vodorovné akcelerace

(MSK-64)

[mm/s2]

Kh

1

0,0 - 2,5

0,0 - 0,00025

2

2,5 - 5,0

0,00025 - 0,0005

3

5,0 - 10,0

0,0005 - 0,001

4

10,0 - 25,0

0,001 - 0,0025

5

25,0 - 50,0

0,0025 - 0,005

6

50,0 - 100,0

0,005 - 0,01

7

100,0 - 250,0

0,01 - 0,025

8

250,0 - 500,0

0,025 - 0,05

9

500,0 - 1000,0

0,05 - 0,1

10

1000,0 - 2500,0

0,1 - 0,25

11

2500,0 - 5000,0

0,25 - 0,5

12

> 5000,0

> 0,5

Hodnoty faktoru Kh odpovídající jednotlivým stupňům zemětřesení podle stupnice M-C-S

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.