Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Opravný součinitel vlivu Poissonova čísla zeminy Cv

Hodnoty tohoto součinitele Cν jsou obecně udávány v závislosti Poissonova čísla okolní zeminy νs na koeficientu tuhosti piloty K. V programu je graf implementován v numerické podobě.

Opravný součinitel vlivu Poissonova čísla zeminy Cν

Literatura:

Poulos, H. G. et. Davis, E. H.: Pile Foundations Analysis and Design. New York: John Wiley and Sons, 1980, chapter 5.3.3, pp. 86 (figure 5.13).

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.