0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Lineární teorie (Poulos)

Výpočet mezní zatěžovací křivky osamělé piloty, resp. skupiny pilot vychází z řešení popsaného v knize Pile Foundations Analysis and Design (H. G. Poulos et. E. H. Davis, 1980) a je založena na teorii pružného poloprostoru a modifikaci na základě měření pomocí in-situ. Základová půda je tedy popsána modulem pružnosti E a Poissonovým číslem ν. Tato metoda umožňuje stanovit mezní zatěžovací křivku pro pilotové základy (osamělá pilota, skupina pilot).

Základním vstupem výpočtu je únosnost piloty v patě Rbu a únosnost piloty na plášti Rsu. Mezní únosnost, resp. zatížení piloty lze vyjádřit vztahem Pu = Rsu + Rbu. Tyto hodnoty program získá na základě výpočtu svislé únosnosti osamělé piloty, resp. skupiny pilot v závislosti na zadané metodě výpočtu. Všechny dílčí součinitele výpočtu jsou uvažovány hodnotou 1.0, takže výsledný odpor je větší než spočtený při výpočtu svislé únosnosti.

Mezní zatěžovací křivka pilotového základu podle Poulose

Literatura:

Poulos, H. G. et. Davis, E. H.: Pile Foundations Analysis and Design. New York: John Wiley and Sons, 1980, chapter 5, pp. 71 - 108.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.