Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Metoda Littlejohna

Únosnost kořene metodou Littlejohna se spočte podle vzorce:

kde:

d

-

průměr kořene

l

-

délka kořene

pi

-

velikost injekčního tlaku

Ze zkoušek mikropilot je patrné, že jejich únosnost také závisí na způsobu provedení injektáže a na injekčním tlaku (z průběhu injektáže lze často odvodit únosnost mikropiloty). Únosnost značně vzrůstá u opakovaných injektáží. Injekční tlaky se pohybují od 0,1 do 3 MPa, v některých případech mohou dosáhnout až 8 MPa. V metodě podle Littlejohna  je únosnost kořene přímo úměrná injektážnímu tlaku.

Literatura:

LITTLEJOHN, G. S. y BRUCE, D. A. (1975).: "Rock Anchors -State of the Art. Part 1. Design". En Ground Engineering, Vol. 8, N° 4.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.