Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Projekt

Rám "Projekt" je určen k zadání základních dat o úloze.

Tlačítkem "Data projektu" (1) se otevírá dialogové okno, ve kterém lze zadat obsah jednotlivých položek.

Vyplněná data se zobrazují v prostřední části rámu (2). Tyto údaje jsou dále využívány při textových a grafických výstupech, především při tvorbě záhlaví a zápatí.

Rám "Projekt"

Pokud nám zadávaná data o projektu nevyhovují, lze je libovolně změnit (přidat / upravit / smazat). Data se definují v tzv. Šabloně dat projektu. Po stisknutí tlačítka "Šablona dat projektu" (3) se otevře dialogové okno "Úprava šablony dat projektu".

V rámu lze také přepínat jednotky (metrické / imperiální). Data projektu lze kopírovat v rámci všech programů GEO5 pomocí "Geoschránky".

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.