0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Drucker-Prager

Vstupními parametry pro tento model jsou modul pružnosti zeminy E  a Poissonovo číslo, dále pak úhel vnitřního tření a soudržnost zeminy, které určují hranici plasticity. Program modeluje ustálený stav po redistribuci pórových tlaků a používá tedy efektivní parametry úhlu vnitřního tření φef, a soudržnosti cef Zadává se také úhel dilatance.

Drucker-Pragerův model (někdy též rozšířený von Misesův) upravuje singularity Mohr-Coulombova modelu. Na rozdíl od Mohr-Coulombova modelu je Drucker-Pragerova plocha plasticity hladká a v prostoru hlavních napětí je zobrazena jako cylindrický kužel.  Jak je patrné z obrázku, je podmínka plasticity podobně jako v případě Mohr-Coulombova modelu závislá na středním efektivním napětí σm. Verze modelu implementována v  GEO MKP vychází z předpokladu triaxiálové extenze.  Jinými slovy, průmět plochy plasticity do deviátorové roviny prochází vnitřními vrcholy Mohr-Coulombova hexagonu (θ = -300), kde θ je Lodeův úhel.

DP a MC podmínky plasticity v deviátorové rovině

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.