0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Redukce stupně konsolidace

Pokud drény neprochází celou konsolidující vrstvou, výsledný stupeň konsolidace je redukován následovně:

kde:

Uav,r,red

-

redukovaný celkový stupeň konsolidace

Uav,r

-

neredukovaný celkový stupeň konsolidace (s vlivem drénů)

Uav

-

svislý stupeň konsolidace

L

-

délka drénů v konsolidující vrstvě

H

-

mocnost konsolidující vrstvy

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.