0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Výpočet vnitřní stability

Vnitřní stabilita se posuzuje na dvou typech smykových ploch:

  • Rovinná smyková plocha

Rovinná smyková plocha

  • Lomená smyková plocha

Lomená smyková plocha

V obou případech se vyšetřuje smyková plocha pro variaci úhlu ϑ.

Při optimalizaci je výpočet proveden pro všechny etáže s variací úhlu smykové plochy ν od 1 až do 89 stupňů s krokem jednoho stupně.

Posouzení vnitřní stability může být provedeno podle stupně bezpečnosti nebo mezních stavů v závislosti na zadání v záložce "Výpočet zdí".

V posouzení je kontrolována podmínka, že poměr vzdorujících sil na smykové ploše ku posouvajícím silám je větší než zadaný stupeň bezpečnosti. Do tohoto posouzení vstupují následující síly:

Posouvající síly:

  • složka tíhové síly rovnoběžná se smykovou plochou
  • u lomené smykové plochy složka aktivního zemního tlaku, který působí na svislou část konstrukce, rovnoběžná se smykovou plochou (tlak spočten bez redukcí vstupních parametrů)
  • vodorovné síly od zemětřesení

Vzdorující síly:

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.