Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Číslování stránek

Dialogové okno umožňuje nastavit číslování stránek. V rozbalitelném seznamu definujeme styl číslování (arabské číslice, římské číslice, pomocí znaků abecedy). Před i za číslem stránky lze zadat konstantní text, který se pak zobrazí na každé stránce před (nebo za) číslem stránky. Volba "Číslovat od" umožní začít číslovat od libovolného čísla.

Tlačítko "Výchozí", volba "Uložit nastavení jako výchozí", nastaví zadané vlastnosti číslování stránek jako výchozí pro nově vytvořená data. Výchozí nastavení je společné pro všechny programy GEO. Různí uživatelé počítače mohou mít různá nastavení. Volba "Převzít výchozí nastavení" umožní převzít výchozí nastavení programů GEO do jakékoliv načtené úlohy, která měla původně toto nastavení odlišné.

Dialogové okno "Číslování stránek"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.